Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Hatósági jellegű képzések

 

Hatósági jellegű képzések


A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés h) és k) pontja Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki a műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítés (nyomástartó berendezés kezelője, nyomástartó berendezés vizsgálója, tartálytisztító, tartályvizsgáló) megszerzéséhez szükséges vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű képzés programjának jóváhagyásával és a képzési tevékenység felügyeletével.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése értelmében nincs helye fellebbezésnek törvény eltérő rendelkezése hiányában, ha az elsőfokú döntést központi államigazgatási szerv vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője hozta; ez esetben az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának van helye.

 
A képzés szakmai felügyeletet ellátó hatóság főbb feladatai:

 • szakmai felügyeletet lát el a nyomástartó berendezés kezelője a nyomástartó berendezés vizsgálója a tartálytisztitó, valamint a tartályvizsgáló képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatban;

 • részére be kell jelenteni a képzési tevékenység végzését;

 • jóváhagyja a képzési terveket, az oktatás és vizsgáztatás módját és a vizsgafeladatokat;

 • ellenőrzi a képzési tervek célra való alkalmasságát, tartalmát, jogszabályoknak való megfelelését, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat megfelelőségét;

 • országos nyilvántartást vezet a szervezőkről;

 • ellenőrzi a szervezők működését;

 • törli a szervezőt a nyilvántartásból, amennyiben annak nem megfelelő működését állapítja meg;

 • a Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetséggel együttműködve kiadja és nyilvántartja a képesítési bizonyítványokat;

 A képzési programnak a szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell:

 1. a)  a képzés megnevezését és célját,

 2. b)  a szakképesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,

 3. c)  a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

 4. d)  a tervezett képzési időt,

 5. e)  a képzés jelenléti képzés szerinti formájának meghatározását,

 6. f)   a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot,

 7. g)  a maximális csoportlétszámot,

 8. h)  a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírását,

 9. i)   a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,

 10. j)   a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint

 11. k)  a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.

 
Kérelem és Tájékoztató
a hatósági jellegű (képesítő képzés, szaktanfolyam) képzés szakmai követelményeiről

Elektronikus kérelem letöltése


Kérelem és Tájékoztató a hatósági jellegű képzés (továbbképzés) szakmai követelményeiről

Elektronikus kérelem letöltése

Egyes műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzés felkészítő tanfolyamának és a továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával kapcsolatos eljárás

 Elektronikus kérelem letöltése

Rovatszerkesztő:

Jarabek Péter
főtanácsos

 Telefon: (1) 4585-531
Fax: (1) 4585-949
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-01-02