Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Aeroszol termékek és csomagolások (ADD)

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Aeroszol termékek és aeroszol csomagolások

EU-s irányelv:

75/324/EGK tanácsi irányelv az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (1975. május 20.)

EU-s irányelv rövidítése:

ADD

Átültető magyar jogszabály:

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

Útmutató az irányelvhez:

Még nem készült el útmutató

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista (nem harmonizált szabványok)

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

ADD oldal

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

nincs bejelentett szervezet

Hírek

Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 2014. november 30-án lépett hatályba, és a hatálybalépését követően gyártott aeroszol termékekre és csomagolásokra kell alkalmazni az alábbiak figyelembe vételével:

  • A keverékeket tartalmazó aeroszol termékek tekintetében 2015. május 31-éig a címkézésre vonatkozó előírásokra az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet NGM rendelet hatálybalépése előtti szabályai is alkalmazhatóak.

  • A 2015. június 1-je előtt forgalomba hozott, az NGM rendelet szabályainak meg nem felelő, keverékeket tartalmazó aeroszoladagolókat legkésőbb 2017. június 1-jéig kell újracímkézni.

 

Szakterület rövid leírása

Az NGM rendelet a 75/324/EGK tanácsi irányelvet (ADD: Aerosol Dispensers Directive) ülteti át a magyar jogrendbe.

A rendelet hatálya a legalább 50 ml, fém palack esetében legfeljebb 1000 ml, nem szilánkvédett üveg és szilánkokra törő vagy repedő műanyag palack esetében legfeljebb 150 ml, valamint műanyaggal bevont vagy más módon tartósan szilánkvédett üveg palack és nem szilánkokra törő vagy repedő műanyag palack esetében legfeljebb 220 ml névleges űrtartalmú aeroszol termékek forgalmazására terjed ki.

Az NGM rendelet hatálya alá tartozó termékek közül csak gazdasági célfelhasználású termékek piacfelügyelete tartozik a Hatóság feladatkörébe. A fogyasztóknak szánt termékek piacfelügyeletével a fogyasztóvédelmi hatóság foglalkozik.

A forgalomba hozott aeroszoladagolókon elhelyezett „3” jelzéssel (fordított epszilon) igazolja a gyártó, hogy a termék megfelel az ADD irányelvben és mellékletében rögzített követelményeknek.

Kapcsolódó jogszabályok:

Az NGM rendelethez kapcsolódik az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

 


 

Rovatszerkesztő: Kapitány Mária

Telefon:  (1) 4585-596
e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-05-23