Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Környezetbarát tervezés és energiacímkézés (ECOD, LABEL)

Az energiával kapcsolatos berendezések környezetbarát tervezési követelményei (ECOD)

 

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Környezetbarát tervezés (ökodizájn)

EU-s irányelv:

2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (2009. október 21.)

EU-s irányelv rövidítése:

ECOD

Átültető magyar jogszabály:

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség-értékelésének általános feltételeiről.

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Az oldalon alul „Implementing measures – Ecodesign and Energy labelling” (Végrehajtási intézkedések - Környezetbarát tervezés és Energiacímkézés) szöveg alatti termékfajtára kattintva jön fel az adott termékfajta aloldala, ahol a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista. FIGYELEM: Nem minden termékfajtához létezik jelenleg harmonizált szabvány.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságon belül

Energiaügyi Főigazgatóságon belül

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

-

Hírek

A légkondicionáló berendezések környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményekről és energiafogyasztásának címkézéséről megjelent új hírlevelünket itt olvashatják

Az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 640/2009/EK rendelet módosításával kapcsolatban a hírlevelünk letölthető itt.

Hatóságunk csatlakozott az Európai Bizottság által finanszírozott ECOPLIANT elnevezésű akcióhoz, amelynek keretein belül az Európai Unió piacfelügyeleti hatóságai közösen dolgoznak ki új ellenőrzési módszereket. A projekt eredményeképpen kialakuló „legjobb gyakorlatok” az ökodizájn irányelv hatálya alá tartozó termékek piacfelügyeleti ellenőrzésekor hasznosíthatóak. A projekt részleteiről bővebben olvashat itt.

 

Szakterület rövid leírása

Az energiahatékonyság javításának egyik lehetséges módja a villamos energia hatékonyabb végfelhasználása, jelentős hozzájárulást nyújt az üvegházhatású gázkibocsátásra vonatkozó közösségi célok eléréséhez. A villamos energia iránti igény a leggyorsabban növekvő energia-végfelhasználási fajta, és az e folyamatot ellensúlyozó politikai fellépés hiányában az előrejelzések szerint tovább fog növekedni az elkövetkezendő 20–30 évben.

Az ökodizájn irányelv az energiával kapcsolatos termékek lehetséges környezeti hatásainak csökkentése révén a magas szintű környezetvédelem megvalósítását tűzi ki célul, amely végső soron a fogyasztók és más végfelhasználók érdekeit szolgálja. A fenntartható fejlődés szükségessé teszi a tervezett intézkedések egészségügyi, társadalmi és gazdasági kihatásainak megfelelő figyelembevételét. A termékek hatékonyabb energia- és erőforrás-felhasználása hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez és a természeti erőforrások iránti igény csökkenéséhez, amelyek az ésszerű gazdasági tevékenység és a fenntartható fejlődés előfeltételei. További információkat olvashat itt.

A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: ökodizájn irányelv) keretjogszabályként szolgálja az Európai Bizottság által elfogadott termék specifikus végrehajtási intézkedések közvetlen alkalmazását. Az ökodizájn irányelv nem közvetlen hatályú uniós jogszabály, ezért az EU-tagállamok kormányainak gondoskodniuk kell annak átültetéséről, illetve arról, hogy nemzeti jogszabályaik összhangban legyenek vele. A végrehajtási intézkedések viszont minden EU-országban, tehát az összes uniós vállalkozásra közvetlenül alkalmazandók. Az ökodizájn irányelv magyar jogrendbe történő beillesztéséről a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet gondoskodik.

 

Az ökodizájn irányelvhez közvetlenül kapcsolódó végrehajtási rendeleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

Termékcsoport megnevezése

Végrehajtási rendelet jelzete

Légkondicionáló berendezések és háztartási ventilátorok

206/2012/EU

Folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok

92/42/EGK

Keringető szivattyúk

641/2009/EK

Háztartási mosogatógépek*

1016/2010/EU

Elektromos motorok

640/2009/EK

Irányított fényű lámpák, LED lámpák és kapcsolódó berendezéseik

1194/2012/EU

Nem irányított fényű háztartási lámpák*

244/2009/EK és 859/2009/EK

Beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek

245/2009/EK és 347/2010/EU

Külső tápegységek

278/2009/EK

Háztartási hűtőkészülékek*

643/2009/EK

Egyszerű set-top boxok

107/2009/EK

Elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban

1275/2008/EK

Televíziók

642/2009/EK

Háztartási szárítógépek*

932/2012/EU

Háztartási mosógépek*

1015/2010/EU

Vízszivattyúk

547/2012/EU

125 W és 500 kW közötti bemeneti elektromos teljesítményű motorral hajtott ventilátorok

327/2011/EU

Számítógépek és a kiszolgáló számítógépek

617/2013/EU

Porszívók

666/2013/EU

Helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések

813/2013/EU

Vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok

814/2013/EU

Háztartási sütők, tűzhelyek és páraelszívók*

66/2014/EU

Transzformátorok

548/2014/EU

Szellőztetőberendezések

1253/2014/EU

Szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések (EU) 2015/1185
Egyedi helyiségfűtő berendezések (EU) 2015/1188
Szilárd tüzelésű kazánok (EU) 2015/1189
Professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők (EU) 2015/1095
Légfűtő eszközök, hűtőeszközök, magas hőmérsékletű technológiai hűtők és ventilátoros konvektorok   (EU) 2016/2281

  * A rendelet nem tartozik az MKEH piacfelügyeleti hatóságának hatáskörébe.

 

Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről

 (LABEL)

 

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Energiacímkézés

EU-s irányelv:

2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről

EU-s irányelv rövidítése:

LABEL

Átültető magyar jogszabály:

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Az oldalon alul „Implementing measures – Ecodesign and Energy labelling” (Végrehajtási intézkedések - Környezetbarát tervezés és Energiacímkézés) szöveg alatti termékfajtára kattintva jön fel az adott termékfajta aloldala, ahol a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista. FIGYELEM: Nem minden termékfajtához létezik jelenleg harmonizált szabvány.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságon belül

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

Energiaügyi Főigazgatóságon belül

Hírek
Szakterület rövid leírása
A szabályozás célja, hogy az egyes energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó pontos, megfelelő és összehasonlítható információ az olyan termékek javára befolyásolja a végfelhasználók választását, amelyek kevesebb energiát és egyéb alapvető erőforrást fogyasztanak, vagy közvetetten kevesebb fogyasztást eredményeznek használat során. Ily módon a vásárlók tudatos vásárlási szokásaik által ösztönözhetik a gyártókat arra, hogy lépéseket tegyenek az általuk gyártott termékek energia és egyéb alapvető erőforrás szükségletének fogyasztáscsökkentésére. Az információ kulcsfontosságú szerepet tölt be a piaci erők működésében, ezért minden azonos típusú termékre egységes energiacímke bevezetése vált szükségessé, hogy a potenciális vásárlók szabványos kiegészítő információt kapjanak az adott termékek költségeiről energia- és egyéb alapvető erőforrás-fogyasztásuk tekintetében. További információkat olvashat itt.
A 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: energiacímkézési irányelv) keretjogszabályként szolgálja az Európai Bizottság által elfogadott termékspecifikus végrehajtási intézkedések közvetlen alkalmazását. Az energiacímkézési irányelv nem közvetlen hatályú uniós jogszabály, ezért az EU-tagállamok kormányainak gondoskodniuk kell annak átültetéséről, illetve arról, hogy nemzeti jogszabályaik összhangban legyenek vele. A végrehajtási intézkedések viszont minden EU-országban, tehát az összes uniós vállalkozásra közvetlenül alkalmazandók. Az energiacímkézési irányelv magyar jogrendbe történő beillesztéséről a 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet gondoskodik.
 

Az energiacímkézési irányelvhez közvetlenül kapcsolódó végrehajtási rendeleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

Termékcsoport megnevezése

Végrehajtási rendelet jelzete

Légkondicionáló berendezések és kényelmi ventilátorok

626/2011/EU

Háztartási mosogatógépek*

1059/2010/EU

Irányított fényű lámpák, LED lámpák és kapcsolódó berendezéseik

874/2012/EU

Nem irányított fényű háztartási lámpák*

874/2012/EU

Beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek

874/2012/EU

Háztartási hűtőkészülékek*

1060/2010/EU

Televíziók

1062/2010/EU

Háztartási szárítógépek*

392/2012/EU

Háztartási kombinált mosó-szárító gépek*

96/60/EK

Háztartási mosógépek*

1061/2010/EU

Porszívók

665/2013/EU

Helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia- készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok.

811/2013/EU

Vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok.

812/2013/EU

Háztartási sütők és páraelszívók*

65/2014/EU

Lakóépületeket szellőztető berendezések*

1254/2014/EU (helyesbítés)

Egyedi helyiségfűtő berendezések* (EU) 2015/1186
Szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok (EU) 2015/1187

Professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők

(EU) 2015/1094
   * A rendelet nem tartozik az MKEH piacfelügyeleti hatóságának hatáskörébe.
 
 

Az energiacímke szerkezeti felépítése minden termékkategórián belül egységes képet mutat. A fogyasztók így könnyen össze tudják hasonlítani ez egyes terméktípusok energiafelhasználás szempontjából fontos paramétereit (pl.: vízfogyasztás, villamosenergia fogyasztás, teljesítmény).

A címkén feltüntetett adatok alapját az uniós jogszabályok által meghatározott mérési módszerek szolgáltatják. Az energiahatékonyság kategóriáit eredetileg A-tól G-ig tartó skálán lehetett feltüntetni, de a kor technikai színvonalához igazodva újabb megkülönböztető jelzések is bevezetésre kerültek (pl.: A +++). Az energiacímkézésről bővebben olvashat itt.
 

Kép az energiacímkéről:

Rovatszerkesztő:                       
Zsigmond Melinda

Telefon:  (1) 4585-528
e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-05-23
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
 MKEH-EFER
 
 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés