Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Környezetbarát tervezés és energiacímkézés (ECOD, LABEL)

Az energiával kapcsolatos berendezések környezetbarát tervezési követelményei (ECOD)

 

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Környezetbarát tervezés (ökodizájn)

EU-s irányelv:

2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (2009. október 21.)

EU-s irányelv rövidítése:

ECOD

Átültető magyar jogszabály:

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség-értékelésének általános feltételeiről.

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Az oldalon alul „Implementing measures – Ecodesign and Energy labelling” (Végrehajtási intézkedések - Környezetbarát tervezés és Energiacímkézés) szöveg alatti termékfajtára kattintva jön fel az adott termékfajta aloldala, ahol a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista. FIGYELEM: Nem minden termékfajtához létezik jelenleg harmonizált szabvány.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságon belül

Energiaügyi Főigazgatóságon belül

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

-


Hírek

A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez kapcsolódó egyes termékspecifikus végrehajtási rendeletek előre tervezhetően, szakaszosan vezetik be az egyre szigorodó környezetbarát követelményeket. Ezen európai uniós rendeletek – melyek a tagállamok jogrendrendjében teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó jogszabályok – követelményei általában a forgalomba hozatalra vonatkoznak. Sok esetek azonban a használatba vételre (más megfogalmazásban: üzembe helyezésre) vonatkozón is fogalmaznak meg előírásokat, és adott esetben a tagállamokra bízzák, hogy az adott határidőig a nemzeti rendelkezések szerint járjanak el. Ezek alapján rendelkezik a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet (az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről) 8/A. és 8/B. alcíme adott termékkategóriák használatbavételéről vagy forgalomba hozataláról.

Az alábbi termékkategóriák esetén az aktuálisan alkalmazandó követelményeket emeljük ki a vonatkozó jogszabályokból. Ezek nem új előírások, már az adott rendelet kihirdetésekor is ismertek voltak, elegendő időt hagyva a gazdasági szereplőknek és a felhasználóknak a határidő(k)ig való felkészülésre.

 

Egyedi helyiségfűtő berendezések

A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló (EU) 2015/1188 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó termékeket 2018. január 1-jétől forgalomba hozni és használatba venni is csak akkor lehet, ha azok megfelelnek e rendelet 3. cikk (2) bekezdésében hivatkozott, e rendelet II. mellékletében megállapított követelményeknek.

 

Légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők és a ventilátoros konvektorok

Az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők és a ventilátoros konvektorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló (EU) 2016/2281 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, adott termékeket

    • 2018. január 1-jétől forgalomba hozni akkor lehet, ha azok megfelelnek e rendelet 3. cikk (2) bekezdés a) pontjában hivatkozott, e rendelet II. mellékletében megállapított követelményeknek;

    • 2018. szeptember 26-tól forgalomba hozni akkor lehet, ha azok megfelelnek e rendelet 3. cikk (2) bekezdés b) pontjában hivatkozott, e rendelet II. mellékletében megállapított követelményeknek.

Azonban az ezen időpontokig forgalomba hozott, a forgalomba hozatalkor hatályos jogszabályoknak megfelelő termékeket ezen időpontok után is használatba lehet venni.

 

Helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések

A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 813/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó hatálya termékeket 2018. szeptember 26-tól forgalomba hozni akkor lehet, ha azok megfelelnek e rendelet 3. cikk (2) bekezdés c) pontjában hivatkozott, e rendelet II. melléklet 4. a) pontjában megállapított követelményeknek.

2018. szeptember 26-tól üzembe helyezni sem lehet azokat a termékeket, melyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek.

 

Vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok

A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 814/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó vízmelegítőket 2018. szeptember 26-tól forgalomba hozni csak akkor lehet, ha azok megfelelnek e rendelet 3. cikk (2) bekezdés c) pontjában hivatkozott, e rendelet II. melléklet 1.1. c) pontjában (vízmelegítési hatásfok) és 1.5. a) pontjában (nitrogénoxid-kibocsátás) meghatározott követelményeknek.

2018. szeptember 26-tól üzembe helyezni sem lehet azokat a vízmelegítőket, melyek a nitrogénoxid-kibocsátási követelménynek nem felelnek meg.


 

Szakterület rövid leírása

Az energiahatékonyság javításának egyik lehetséges módja a villamos energia hatékonyabb végfelhasználása, jelentős hozzájárulást nyújt az üvegházhatású gázkibocsátásra vonatkozó közösségi célok eléréséhez. A villamos energia iránti igény a leggyorsabban növekvő energia-végfelhasználási fajta, és az e folyamatot ellensúlyozó politikai fellépés hiányában az előrejelzések szerint tovább fog növekedni az elkövetkezendő 20–30 évben.

Az ökodizájn irányelv az energiával kapcsolatos termékek lehetséges környezeti hatásainak csökkentése révén a magas szintű környezetvédelem megvalósítását tűzi ki célul, amely végső soron a fogyasztók és más végfelhasználók érdekeit szolgálja. A fenntartható fejlődés szükségessé teszi a tervezett intézkedések egészségügyi, társadalmi és gazdasági kihatásainak megfelelő figyelembevételét. A termékek hatékonyabb energia- és erőforrás-felhasználása hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez és a természeti erőforrások iránti igény csökkenéséhez, amelyek az ésszerű gazdasági tevékenység és a fenntartható fejlődés előfeltételei. További információkat olvashat itt.

A 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: ökodizájn irányelv) keretjogszabályként szolgálja az Európai Bizottság által elfogadott termék specifikus végrehajtási intézkedések közvetlen alkalmazását. Az ökodizájn irányelv nem közvetlen hatályú uniós jogszabály, ezért az EU-tagállamok kormányainak gondoskodniuk kell annak átültetéséről, illetve arról, hogy nemzeti jogszabályaik összhangban legyenek vele. A végrehajtási intézkedések viszont minden EU-országban, tehát az összes uniós vállalkozásra közvetlenül alkalmazandók. Az ökodizájn irányelv magyar jogrendbe történő beillesztéséről a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet gondoskodik.

 

Az ökodizájn irányelvhez közvetlenül kapcsolódó végrehajtási rendeleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

Termékcsoport megnevezése

Végrehajtási rendelet jelzete

Légkondicionáló berendezések és háztartási ventilátorok

206/2012/EU

Folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok

92/42/EGK

Keringető szivattyúk

641/2009/EK

Háztartási mosogatógépek*

1016/2010/EU

Elektromos motorok

640/2009/EK

Irányított fényű lámpák, LED lámpák és kapcsolódó berendezéseik

1194/2012/EU

Nem irányított fényű háztartási lámpák*

244/2009/EK és 859/2009/EK

Beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek

245/2009/EK és 347/2010/EU

Külső tápegységek

278/2009/EK

Háztartási hűtőkészülékek*

643/2009/EK

Egyszerű set-top boxok

107/2009/EK

Elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban

1275/2008/EK

Televíziók

642/2009/EK

Háztartási szárítógépek*

932/2012/EU

Háztartási mosógépek*

1015/2010/EU

Vízszivattyúk

547/2012/EU

125 W és 500 kW közötti bemeneti elektromos teljesítményű motorral hajtott ventilátorok

327/2011/EU

Számítógépek és a kiszolgáló számítógépek

617/2013/EU

Porszívók

666/2013/EU

Helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések

813/2013/EU

Vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok

814/2013/EU

Háztartási sütők, tűzhelyek és páraelszívók*

66/2014/EU

Transzformátorok

548/2014/EU

Szellőztetőberendezések

1253/2014/EU

Szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések (EU) 2015/1185
Egyedi helyiségfűtő berendezések (EU) 2015/1188
Szilárd tüzelésű kazánok (EU) 2015/1189
Professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők (EU) 2015/1095
Légfűtő eszközök, hűtőeszközök, magas hőmérsékletű technológiai hűtők és ventilátoros konvektorok   (EU) 2016/2281

  * A rendelet nem tartozik a Piacfelügyeleti Osztály feladatkörébe.


Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről

 (LABEL)

 

Összefoglaló táblázat

Szakterület rövid neve:

Energiacímkézés

hatályos EU-s rendelet:

(EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet az energiacímkézés keretének meghatározásáról és 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről
(2017. július 4.)

EU-s irányelv rövidítése:

LABEL

Hatályát vesztett, korábbi
EU-s irányelv:

2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről

Korábbi EU-s irányelvet átültető magyar jogszabály

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról

Útmutató az irányelvhez:

Útmutató

Az irányelvhez harmonizált szabványok aktuális listája:

Szabványlista

Az oldalon alul „Implementing measures – Ecodesign and Energy labelling” (Végrehajtási intézkedések - Környezetbarát tervezés és Energiacímkézés) szöveg alatti termékfajtára kattintva jön fel az adott termékfajta aloldala, ahol a „Publications in the Official Journal” (Megjelentetések a Hivatalos Lapban) szöveg alatt a kis négyzetek közül a HU-ra kattintva PDF formában, magyar nyelven jön fel az aktuális lista. FIGYELEM: Nem minden termékfajtához létezik jelenleg harmonizált szabvány.

Szakterület oldala az Európai Bizottság honlapján:

Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságon belül

Energiaügyi Főigazgatóságon belül

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

-

 

Hírek

Az Európai Bizottság felülvizsgálta a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatékonyságát és megállapította, hogy az energiacímkézés keretét hatékonyabbá kell tenni, és ennek érdekében aktualizálni kell. Ennek eredményeként az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2017. július 4-én elfogadta az energiacímkézés keretének meghatározásáról és 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1369 rendeletet. A rendelet 2017. július 28-án került kihirdetésre, 2017. augusztus 1-től hatályos és alkalmazandó
(a 4. cikk kivételével, melyet csak 2019. január 1-jétől kell alkalmazni).           

Az új rendelet a hatályon kívül helyezett 2010/30/EU irányelvvel lényegében azonos hatályú rendelet, amely egyes korábbi rendelkezéseket módosít és megerősít, azok egyértelművé tétele és aktualizálása érdekében, figyelemmel a termékek energiahatékonyságát illetően az elmúlt években bekövetkezett technológiai fejlődésre.


 
Szakterület rövid leírása
 
A szabályozás célja, hogy az egyes energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó pontos, megfelelő és összehasonlítható információ az olyan termékek javára befolyásolja a végfelhasználók választását, amelyek kevesebb energiát és egyéb alapvető erőforrást fogyasztanak, vagy közvetetten kevesebb fogyasztást eredményeznek használat során. Ily módon a vásárlók tudatos vásárlási szokásaik által ösztönözhetik a gyártókat arra, hogy lépéseket tegyenek az általuk gyártott termékek energia és egyéb alapvető erőforrás szükségletének fogyasztáscsökkentésére. Az információ kulcsfontosságú szerepet tölt be a piaci erők működésében, ezért minden azonos típusú termékre egységes energiacímke bevezetése vált szükségessé, hogy a potenciális vásárlók szabványos kiegészítő információt kapjanak az adott termékek költségeiről energia- és egyéb alapvető erőforrás-fogyasztásuk tekintetében. További információkat olvashat itt.
 
Az új (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: energiacímkézési rendelet) keretjogszabályként szolgálja az Európai Bizottság által elfogadott termékspecifikus végrehajtási intézkedéseket. Az energiacímkézési rendelethez hasonlóan a végrehajtási intézkedések is rendeletek, így az EU minden tagországban teljes egészében kötelezőek és közvetlenül alkalmazandók.
 

Az energiacímkézési irányelvhez közvetlenül kapcsolódó végrehajtási rendeleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

Termékcsoport megnevezése

Végrehajtási rendelet jelzete

Légkondicionáló berendezések és kényelmi ventilátorok

626/2011/EU

Háztartási mosogatógépek*

1059/2010/EU

Irányított fényű lámpák, LED lámpák és kapcsolódó berendezéseik

874/2012/EU

Nem irányított fényű háztartási lámpák*

874/2012/EU

Beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek

874/2012/EU

Háztartási hűtőkészülékek*

1060/2010/EU

Televíziók

1062/2010/EU

Háztartási szárítógépek*

392/2012/EU

Háztartási kombinált mosó-szárító gépek*

96/60/EK

Háztartási mosógépek*

1061/2010/EU

Porszívók

665/2013/EU

Helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia- készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok.

811/2013/EU

Vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok.

812/2013/EU

Háztartási sütők és páraelszívók*

65/2014/EU

Lakóépületeket szellőztető berendezések*

1254/2014/EU (helyesbítés)

Egyedi helyiségfűtő berendezések* (EU) 2015/1186
Szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok (EU) 2015/1187

Professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők

(EU) 2015/1094
   * A rendelet nem tartozik a Piacfelügyeleti Osztály feladatkörébe.
 
 

Az energiacímke szerkezeti felépítése minden termékkategórián belül egységes képet mutat. A fogyasztók így könnyen össze tudják hasonlítani ez egyes terméktípusok energiafelhasználás szempontjából fontos paramétereit (pl.: vízfogyasztás, villamosenergia fogyasztás, teljesítmény).

A címkén feltüntetett adatok alapját az uniós jogszabályok által meghatározott mérési módszerek szolgáltatják. Az energiahatékonyság kategóriáit eredetileg A-tól G-ig tartó skálán lehetett feltüntetni, de a kor technikai színvonalához igazodva újabb megkülönböztető jelzések is bevezetésre kerültek (pl.: A +++). Az energiacímkézésről bővebben olvashat itt.
 

Kép az energiacímkéről:


Rovatszerkesztő:                       
Szilágyi Sándor

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-02-04