PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

II. Polgári rendeltetésű lőfegyverek, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök forgalmának engedélyezése

 

 

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a 441/2013. (XI.20.) Korm.rendelet 15. §-a alapján 2013. november 28-i hatállyal módosul az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt, vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban. R.).

 

Fontosabb változások:
 
A módosított R. 2013. november 28-ától kezdődő hatállyal már nem írja elő a 93 KN szám alá tartozó, haditechnikai terméknek nem minősülő polgári használatú kézi lőfegyverek, fegyverek, ezek alkatrészei, tartozékai, részegységei, lőszerei, töltényei harmadik országok viszonylatában történő behozatalához, kiviteléhez, reexportjához a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban: MKEH) engedélyét. Ezen áruk vonatkozásában a R. szerinti  import, reexport tevékenységi engedélyezés is egyidejűleg megszűnik.
 
a R. alábbi pontjai hatályukat vesztik:
a)    1. melléklet 1.3 pontja
b)    2. melléklet 3. pontja és
c)    3. melléklet 4. pontja
 
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a 93 KN szám alá tartozó közbiztonságra különösen veszélyes eszközök (pl. kardok, tőrök, airsoft fegyverek, gázspray) vonatkozásában a nem közösségi áruk behozatali és reexport tevékenysége továbbra is az MKEH Kereskedelmi Hatósága által kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető (R. 1. melléklet 1.4 pont), valamint a nem közösségi áruk behozatali szállításaihoz az import engedélykötelezettség továbbra is fennmarad (R. 3. melléklet 3. pont), mely esetben a jövőben szintén az MKEH Kereskedelmi Hatósága jár el.
 
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a polgári felhasználású lőfegyverek, lőszerek, alkatrészek, lőszerelemek Magyarország területre történő behozatalához, innen irányuló kiviteléhez a fegyverekről, lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény és a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004.(VIII.31.) Korm.rendelet alapján a rendőrhatóság engedélye szükséges.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A polgári rendeltetésű kézi lőfegyverek (beleértve a lég- és Flobert fegyvereket, gáz és riasztó, továbbá a sörétes sport és vadászfegyvereket, stb.), valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök külkereskedelmi forgalmazásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet  tartalmazza.

Ennek értelmében:

a./ Európai Gazdasági Térség (EU+Lichtenstein, Norvégia, Izland) tagállamai viszonylatában a 160/2011. (VIII.18.) Korm.rendelet hatálya alá nem tartozó polgári rendeltetésű kézi lőfegyverek, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszközök külkereskedelmi forgalmazása MKEH engedély nélkül történik.

 

b./ Európai Gazdasági Térségen (EU+Lichtenstein, Norvégia, Izland) kívüli országok viszonylatában az alábbi MKEH engedélyek megszerzése szükséges:

- behozatal és reexport: tevékenységi* és forgalmi engedély
- kivitel: forgalmi engedély az 52/2012.(III.28.) Korm. rendelettel összhangban.

*Megjegyzés: Az MKEH Kereskedelmi Hatóság Kereskedelmi Osztálya az illetékes.

A fenti eszközök külkereskedelmével kapcsolatos engedélyezés eljárási rendjét az 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet szabályozza. Az engedélykérelmek a hivatkozott Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti itt letölthető formanyomtatványon nyújthatók be két példányban. 

Lásd még az MKEH honlapján a Kereskedelmi Hatóság Kereskedelmi Osztálya tájékoztatóját.

 

Figyelem!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a polgári rendeltetésű fegyverekkel kapcsolatos hazai szabályozást a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. Törvény és az annak végrehatásáról rendelkező 253/2004. (VIII. 31. ) Korm. rendelet tartalmazza. További fontos rendelkezések találhatók a 31/2006 (VI.1.) GKM rendeletben, mert e rendelet előírásai szerint kell az importból származó fegyvereket és lőszereket a bevizsgálást igazoló jelzésekkel ellátni.

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel (kések, könnyfakasztó gázspray stb.) kapcsolatos hazai jogszabályi előírásokat a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletet szabályozza.


Az utolsó módosítás dátuma: 2013-11-29