PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 Exportellenőrzési Osztály

 
Kovács Anikó
osztályvezető
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon:  (1) 458-5599
Fax:        (1) 458-5869
E-mail cím: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. szeptember 09.-én hatályba lépett a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2021/821 rendelete, amely hatályon kívül helyezi a 428/2009/EK tanácsi rendeletet. 

 

A 2021. szeptember  9-ét megelőzően benyújtott, exportengedély iránti kérelmekre továbbra is az 428/2009/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a VI. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

 Kérjük, hogy felmerülő kérdéseiket az alábbi e-mail címre küldjék meg:  exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

 Össszefoglaló a főbb változásokról

 

 

Nyilvántartásba vétel

A hazai szabályozás alapján a megmarad az exportőrök nyilvántartásba vételi kötelezettsége. A változás után nem kell megújítani a nyilvántartásba vételt. A már érvényes nyilvántartásba vétellel lehetséges kérelem benyújtása, illetve az Uniós Általános Export Engedélyek felhasználása (újak esetén előzetes bejelentéssel) a hatálybalépés után is.

 

Engedélytípusok:

 Megmaradnak az alábbi engedélytípusok (a szabályozásban és a definíciókban pontosítások történtek):

-Egyedi exportengedély

-Globális exportengedély

-Uniós Általános exportengedély

-Nemzeti Általános Exportengedély

-Transzfer engedély

-Tranzit engedély

-Brókertevékenységre vonatkozó engedély

 

Új engedélytípusok kerülnek bevezetésre:

-Technikai segítségnyújtása vonatkozó engedély

-Nagy projektre vonatkozó engedély (egyedi/globális exportengedélyek esetén is)

 

Egyedi Exportengedély

Egy meghatározott exportőrnek valamely harmadik országban lévő egyetlen végfelhasználó vagy címzett tekintetében, egy vagy több kettős felhasználású termékre adott engedély. A kérelemhez Végfelhasználó Nyilatkozatot kell benyújtani. Az engedélyeket a Hatóság egy évre adja ki, hosszabbítási lehetőséggel. A nagy projektre vonatkozó engedélyek a projekt idejére, de legfeljebb 4  éves érvényességgel adhatók ki. A projekt időtartamát igazolni kell. Nagy projektre vonatkozó engedélyek: egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott egyedi exportengedély vagy globális exportengedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre egy vagy több meghatározott harmadik országban lehet érvényes egy meghatározott nagy projekt céljára.

Globális Exportengedély

Egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott engedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre és/vagy egy vagy több meghatározott harmadik országba történő kivitelre érvényes. Csak Belső Megfelelési Programmal rendelkező exportőr részére adható, Végfelhasználói Nyilatkozathoz köthető. Marad a maximum 3 év érvényességi idő és a jelentéstételi kötelezettség (nemzeti szabályozás szerint). A nagy projektre vonatkozó engedélyek a projekt idejére, de legfeljebb 4 éves érvényességgel adhatók ki. A projekt időtartamát igazolni kell.  Nagy projektre vonatkozó engedélyek: egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott egyedi exportengedély vagy globális exportengedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre egy vagy több meghatározott harmadik országban lehet érvényes egy meghatározott nagy projekt céljára.

Uniós Általános Exportengedélyek

Bizonyos rendeltetési országokba irányuló kivitelre érvényes exportengedély, amely minden exportőr számára hozzáférhető, aki tiszteletben tartja a II. melléklet A–H. szakaszában felsorolt feltételeket és követelményeket; Alapvetően megmaradnak az eddigi érvényes általános engedélyek (EU001-EU006). Az EU001 rendeltetési országainak listája kiegészül Izlanddal. Megmarad a féléves jelentéstételi kötelezettség (nemzeti szabályozás szerint). További új uniós általános engedélyek kerülnek bevezetésre:

EU007. sz. Uniós Általános Exportengedély-ÚJ!

Bizonyos szoftver („D”) és technológia („E”) vállalatcsoporton belüli, saját célú szállítására vonatkozik (tovább értékesítésre nem), az engedélyben meghatározott célországok és feltételek teljesülése esetén. Belső Megfelelési Programmal rendelkező exportőrök használhatják, a jelentéstételhez a szoftver és technológia leírása szükséges. Az exportőröknek bejelentési kötelezettsége van a Hatóság felé az első használat előtt legalább 30 nappal az exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu címre, a frissített Belső Megfelelési Program megküldésével (amennyiben még nem áll rendelkezésre a Hatóságnál).

EU008. sz. Uniós Általános Exportengedély-ÚJ!

Kriptográfiai funkcióval ellátott, információbiztonságot szolgáló meghatározott termékek exportjára vonatkozó engedély, az engedélyben meghatározott feltételekkel (katonai, rendvédelmi célokra vagy ilyen szervezetek részére nem használható). Bizonyos országokra (embargós és az engedélyben listázott egyéb célországokra) nem érvényes. Az exportőröknek bejelentési kötelezettsége van  Hatóság felé az első használat előtt legalább 10 nappal az exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu címre. A bejelentési kötelezettség során termékismertető ill. műszaki leírás benyújtása szükséges.

Transzfer engedély (11. cikk)

A IV. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek Unión belüli transzferje engedélyköteles marad. Megmarad az engedélykötelezettség a kettős felhasználású termékekre abban az esetben, ha transzfert végzőnek vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságnak tudomása van arról, hogy az érintett termék végső rendeltetési helye az Unió vámterületén kívül található (nemzeti szabályozás szerint) és feldolgozás/megmunkálás nem történik, valamint közvetlenül az adott harmadik országba történő kivitelre nem vonatkozik általános, vagy globális exportengedély. A Hatóság eddigi gyakorlata transzferengedélyezés tekintetében nem változik.

Tranzit engedély (7. cikk)

Tranzitnak minősül: a nem uniós kettős felhasználású termékeknek az Unió vámterületére belépve és azon keresztülhaladva az Unió vámterületén kívüli rendeltetési helyre történő szállítása, amennyiben e termékeket:

a) külső árutovábbítási eljárás alá vonják az Uniós Vámkódex 226. cikkének megfelelően, és amelyek csak áthaladnak az Unió vámterületén;

b) egy vámszabad területen átrakodják, vagy amelyek közvetlenül onnan kerülnek újrakivitelre;

c) átmeneti megőrzésbe helyezik, és amelyek közvetlenül egy átmeneti megőrzési létesítményből kerülnek újrakivitelre; vagy

d) az Unió vámterületére ugyanazon a hajón vagy légi járművön szállították, amelyen erről a területről kirakodás nélkül elszállítják;

 A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai megtilthatják, vagy engedélyhez köthetik a listás és nem listás kettős felhasználású termékek tranzitját, amennyiben részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokra szánhatját. A tranzitra vonatkozó eddigi engedélyezési gyakorlat a tranzit fogalmának pontosítása mellett, megmarad.

 Brókertevékenység végzésére vonatkozó engedély (6.cikk)

Bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely brókertevékenységet végez az Unió vámterületéről valamely harmadik ország területére irányulóan. Brókertevékenység: olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele, eladása vagy szállítása egy harmadik országból bármely másik harmadik országba; vagy harmadik országokban található kettős felhasználású termékek eladása vagy vétele egy más harmadik országba történő átadásuk céljából. A kettős felhasználású termékekkel (listás és nem listás) kapcsolatos brókertevékenységek végzése engedélyköteles akkor, ha a szóban forgó termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célok valamelyikére szánják vagy szánhatják. Nem uniós állampolgárokra is vonatkozik, amennyiben azok az Unió területéről végeznek ilyen tevékenységet. Ebben az esetben az illetékes hatóság annak a tagállamnak a hatósága, ahonnan a tevékenységet végzik.

 ÚJ!- Technikai segítségnyújtás végzésére vonatkozó engedély (8. cikk)

Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás végzése engedélyköteles (kivételekkel-lásd. 8 cikk (3)) akkor, ha a technikai segítségnyújtást végzőt a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatta arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében (lásd: ’catch-all’) említett felhasználási célok valamelyikére szánják vagy szánhatják. A tervezett hazai szabályozás alapján az engedélykötelezettség kiterjed a nem listás kettős felhasználású termékekre is, valamint arra az esetre, ha a technikai segítségnyújtást végző, aki kettős felhasználású termékek tekintetében technikai segítségnyújtás végzését tervezi, megalapozottan feltételezheti, hogy ezeket a termékeket a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célok valamelyikére szánják vagy szánhatják.

Technikai segítségnyújtásnak minősül: bármely, javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy tanácsadási szolgáltatások nyújtása, ideértve az elektronikus eszközök révén, valamint a telefonon vagy egyéb szóbeli formák keretében történő támogatást is.

 

   Technikai segítségnyújtást végző:

a)    bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely az Unió vámterületéről valamely harmadik ország területére irányulóan technikai segítségnyújtást végez;

b)valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely harmadik ország területén technikai segítségnyújtást végez; vagy

c) valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely technikai segítségnyújtást végez az Unió vámterületén ideiglenesen jelen lévő, valamely harmadik országban lakóhellyel rendelkező személy számára;

Nem uniós állampolgárokra is vonatkozik, amennyiben azok az Unió területéről végeznek ilyen tevékenységet. Ebben az esetben az illetékes hatóság annak a tagállamnak a hatósága, ahonnan a tevékenységet végzik.

 

    Nem kell engedély amennyiben a technikai segítségnyújtás:

a) végzésére a II. melléklet A. szakaszának 2. részében felsorolt ország területén belül vagy területére irányulóan, vagy a II. melléklet A. szakaszának 2. részében felsorolt országban lakóhellyel rendelkező személy számára kerül sor;
b) az I. mellékletben meghatározott általános technológiai megjegyzés vagy nukleáris technológiai megjegyzés szerinti nyilvánosan hozzáférhető információ átadásának vagy tudományos alapkutatásnak a formáját ölti;
c) biztosítására valamely tagállam hatóságai vagy ügynökségei által hivatalos feladataikkal összefüggésben kerül sor;
d) biztosítására valamely tagállam fegyveres erői számára a rájuk bízott feladatok alapján kerül sor;
e) a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (MTCR-technológia) IV. mellékletben szereplő termékeire vonatkozó kivételekben említett valamely célt szolgálja; vagy
f) a szükséges minimumot képezi azon termékek telepítéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (ellenőrzéséhez) vagy javításához, amelyekre vonatkozóan kiviteli engedélyt bocsátottak ki.

 

’Catch-all’ intézkedések

Megmaradnak az eddigi ’catch-all’ intézkedések: Az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele engedélyköteles, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság az exportőrt tájékoztatta arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben:

a) vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverek, más nukleáris robbanószerkezetek fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, raktározásával, felderítésével, azonosításával vagy forgalmazásával, vagy az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozórakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával vagy raktározásával kapcsolatos felhasználási célokra szánják vagy szánhatják;

b) katonai végfelhasználási célra szánják vagy szánhatják, amennyiben a vásárló országra vagy a rendeltetési országra fegyverembargó van érvényben.

A fenti előírás érvényes akkor is, ha az exportőrnek tudomása van róla, vagy megalapozottan feltételezi, hogy az a)-b) pontban megjelölt célra szánják, vagy szánhatják a nem listás eszközöket. Ebben az esetben az exportőr bejelentési kötelezettsége van és a Hatóság dönt az engedélyezés alá vonásról.

 

ÚJ!- „Kibertér-megfigyelési termékekre” vonatkozó ’catch-all’ intézkedés (5.cikk)

Az I. mellékletben fel nem sorolt kibertér-megfigyelési termékek (definíció szerint) kivitele engedélyköteles, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság az exportőrt tájékoztatta arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben belső elnyomással és/vagy a nemzetközi emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésével összefüggésben lévő felhasználási célokra szánják vagy szánhatják. Az engedélykötelezettség érvényes akkor is, ha az exportőrnek tudomása van róla, vagy megalapozottan feltételezi, hogy a fenti célra szánják, vagy szánhatják a nem listás eszközöket. Ebben esetben az exportőr bejelentési kötelezettsége van és a Hatóság dönt az engedélyezés alá vonásról.

„kibertér-megfigyelési termékek”: olyan kettős felhasználású termékek, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy lehetővé tegyék természetes személyek megfigyelését információs és telekommunikációs rendszerekből származó adatok nyomon követése, kinyerése, gyűjtése vagy elemzése révén;

 

Nemzeti ellenőrzési jegyzék (9. cikk)

Közbiztonsági okokból – a terrorcselekmények megelőzését is ideértve – vagy emberi jogi szempontok alapján a tagállamok megtilthatják vagy engedélyhez köthetik az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitelét. Az intézkedés alapján a rendelet megengedi, hogy a tagállamok nemzeti ellenőrzési jegyzéket hozzanak létre.

 

Fontos változások még…

 

 • A fent részletezett fogalmakon felül új/módosított definíciók a "kettős felhasználású termékek", „exportőr”; „tranzit”, „újrakivitel” és „belső megfelelési program” meghatározására...
 • Főszabályként és lehetőség szerint az engedélyek elektronikus kiadása. (Hatálybalépés után a Hatóság a kiviteli engedélyeket egyelőre papír alapon tervezi kiadni…)
 • Intézkedések alkalmazásának harmonizációja, több transzparencia (információcsere) a tagállamoktól…
 • Együttműködés az ipari szereplőkkel, tudatosítás fokozása, iránymutatások kiadása (pl: kutatóintézetek belső megfelelési programjára, illetve a kibertér-megfigyelési eszközökre vonatkozóan) …
 • A szabályozás célja volt- többek között-, hogy az Unió gyorsan reagálhasson a meglévő technológiákkal való súlyos visszaélésre vagy a kialakulóban lévő technológiákkal (emerging technologies) kapcsolatos új kockázatokra, olyan mechanizmust kell bevezetni, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy új kockázat azonosítása esetén összehangolják válaszlépéseiket...
 • Vámhatóságok és engedélyező hatóságok   szorosabb együttműködése ...
 • A nyilvántartás vezetésére és a dokumentáció megrőzésére vonatkozó szabályok nem változnak.

 

NAV részletes tájékoztatója: https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/kivitel

DG TRADE (EU Bizottság): https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2297


Javasoljuk elsődlegesen áttekinteni az alábbiakat:

 • A termékportfóliójában szerepel-e az I. melléklet hatálya alá nem tartozó (nem listás) kibertér-megyfigyelésre alkalmas eszköz, szoftver, vagy technológia?
 • Ügyleteik és termékeik alapján alkalmazható-e az EU007, vagy az EU008 Uniós Általános Exportengedély az azokban meghatározott feltételeket figyelembevéve? (II. melléklet)
 • Tevékenységükben várható-e nagy projektben való részvétel, amely alapján "nagy projekt engedély" kérelmezhető?
 • Része-e  a tevékenységüknek a definíció szerinti "technikai segítségnyújtás"? (2. cikk 9. pont)
 • A fentiek alapján szükséges-e a Belső Megfelelési Program módosítása?

 


Kérjük, hogy felmerülő kérdéseiket az alábbi e-mail címre küldjék meg:  exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

 

Eddig felmerült kérdések és válaszok:

 

 

A hatálybalépés előtt kiadott engedélyek érvényben maradnak?

 Igen, a korábban kiadott engedélyek 2021. szeptember 9. után is érvényesek maradnak, lejárati idejük végéig.

 Szükséges-e megújítani a nyilvántartásba vételt/regisztrációt?

Nem szükséges megújítani  a nyilvántartásba vételt, ugyanakkor az EU007 és EU008 általános exportengedélyek első felhasználását az exportőr köteles bejelenteni a legalább 30 illetve 10 nappal a kiszállítás előtt.

A Belső Megfelelési/Ellenőrzési Programot be kell-e nyújtani újra a jogszabályváltozás miatt?

Amennyiben csak a jogszabályra történő hivatkozások módosulnak nem. A Program globális exportengedély és az EU007 általános engedély használatakor kötelezettség, egyébként csak ajánlás. Ha új engedélytípusok kerülnek bevezetésre (pl:  EU007), abban az esetben szükséges lehet áttekinteni a meglévő Programot, módosítani az új rendeletnek megfelelően és megküldeni a Hatóságnak. Határidő nincs, a módosítás függvényében kérjük továbbítani.

Az I. melléklet módosult a hatálybalépéskor?

Nem az I. melléklet, azaz az engedélyköteles termékek listája nem módosult 2021. szeptember 9-én.

 Az engedélyek elektronikusan kerülnek kiadásra?

Egyelőre csak a technikai segítségnyújtásra, illetve a brókertevékenységre vonatkozó engedélyeket adja ki a Hatóság elektronikusan.

Változtak-e az igazolási (okmány) kódok?

Igen, 2021. szeptember 9-től. A NAV tájékoztatója itt elérhető: Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) új okmány- (igazolási) kódokat alakított ki a kettős felhasználású termékek kiviteléhez. Az új kódokat 2021. szeptember 9-étől kell alkalmazni. Az engedélytípusonként kialakított okmánykódokat – amelyeket a kiviteli vám-árunyilatkozatok 44. rovatában kell szerepeltetni – a következő táblázat tartalmazza...

 
 


 Előzmények:

 "The Modernistation of EU Export-Controls"- Bizottság, DG Trade előadása, 2020.12.11.

A Bizottság javaslata az exportellenőrzési szabályozás modernizálására, módosítására (RECAST, 2016)

A Bizottság jelentése az EU exportellenőrzési szabályozásának felülvizsgálatáról (Impact Assessment-2015)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK :Az exportellenőrzési politikák felülvizsgálata: a biztonság és versenyképesség biztosítása változó világunkban (Communication-2014)


 

Rovatszerkesztő:

Kovács Anikó

Telefon:  (1) 458-5599
Fax:       (1) 458-5869
E-mail: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-12-01