PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

 Kovács Anikó

osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
E-mail cím: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu
 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezen az oldalon szeretnénk a Brexit-tel kapcsolatos tájékoztatást nyújtani a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó hazai Exportőrök számára.

 

2021.01.01.

Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között

További információk: https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_hu

 

2020.12.21.

Megjelent  a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. Mellékletének az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló 2020/2171/EU tanácsi rendelete, azaz az EU001 Uniós Általános Exportengedély rendeltetési országainak listájába felkerült az Egyesült Királyság. A rendelet 2021. január 1-től alkalmazandó.

Az EU001 uniós általános exportengedély nem fedi le azonban az EK tanácsi rendelet II.g. mellékletében szereplő „nagyon érzékeny termékeket”. Utóbbi áruk, technológiák és szoftverek kiszállításához előzetes egyedi vagy globális export engedélyt kell kérni.

Fehívjuk a figyelmet, hogy az Írország és É-Írország Protokol értelmében Észak-Írország még min. 4 évig továbbra is igazodik néhány uniós szabályhoz, köztük a kettős felhasználású termékek exportengedélyezéséről szóló 428/2009/EK tanácsi rendelethez. Így a kettős felhasználású termékek tekintetében Észak-Írország még uniós tagállamnak tekinthető, az oda történő kiszállítás EU-n belüli szállításnak minősül, azaz csak a 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek lesznek – az eddigiekhez hasonlóan – engedélykötelesek (transzferengedély).

Az Egyesült Királyságba kettős felhasználású terméket szállító, a Hatóságnál eddig még nem regisztrált exportőröknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat az EU001 általános engedély használatát (illetve egyedi, globális vagy transzferengedély iránti kérelem benyújtását) megelőzően. Továbbá, az EU001 általános engedélyre történő szállításokról utólagos adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik. Az adatszolgáltatásról és a nyilvántartásbavételről további információt  a honlapunkon talál:

https://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

 Általános Brexit tájákoztatónk: Brexit tájékoztató

EU Bizottság tájékozatója

 UK hatóság tájákoztatói: https://www.gov.uk/transition

 

 

2020.11.24.

Összefoglaló az átmeneti időszak végét, azaz 2020. december 31-t követő várható változásokról :

Brexit_tájékoztató

 

2020.09.16.

Megjelent az EU Bizottság kettős felhasználású termékek exportjára vonatkozó tájékoztatója.

A további közleményeket  a következő linken éri el: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_hu

 

2020.01.30.

A Tanács írásbeli eljárás keretében elfogadta a kilépésről rendelkező megállapodásnak az EU nevében történő megkötéséről szóló határozatot. Az Egyesült Királyság január 31-i kilépése most már biztos, így február 1-től életbe lép a 2020. december 31-ig érvényes "átmeneti időszak".

A Megállapodás a következő linken elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:22020A0131(01)&from=HU

További információk: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:029:FULL&from=HU

Brexit kérdések és válaszok

 

2020.01.29.

Az Európai Parlament jóváhagyta az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséről szóló megállapodást, amelyet várhatóan a Tanács is jóváhagy a napokban. Ha ez megtörténik péntekig, az Egyesült Királyság  2020. január 31-én éjfélkor elhagyja az EU-t, azaz feburár 1-én hatályba lép a rendezett kilépésről szóló megállapodás és érvénybe lép az ún. "átmeneti időszak". Az átmeneti időszak végéig, 2020. december 31-ig  az uniós jog alkalmazandó  az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban (nem ideértve a képvisleti jogot az uniós intézményekben). Ez azt jelenti, hogy év végéig a kettős felhasználású termékek Egyesült Királysába történő kivitele még nem lesz engedélyköteles. A 2021. január 1-től érvényes szabályozás már a jövőbeni kapcsolatokat meghatározó tárgyalások függvénye lesz.

 

 2020.01.15.

Az Egyesült Királysággal való jövőbeni kapcsolatok tárgyalásának előkészítéseként összeállított tematikus anyagok elérhetőek a Bizottság honlapján (angolul).

 

2019.12.13.

Az Európai Tanács (50.cikk) 2019. december 13-i ülésén elfogadott következtetései.

 

2019.10.30.
 
Az Európai Tanács 2019/1810 határozatában 2020. január 31-ig további haladékot adott az Egyesült Királyságnak a rendezett kilépésre.
 
Az Európai Tanácsnak az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/1810 határozata az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról:
 
 
 
Az Európai Tanács (EU) 2019/1750 Határozata a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség nevében történő aláírásáról szóló (EU) 2019/274 határozat módosításáról:
 

 

2019.04.11.

Április 12-én nem lesz rendezetlen kilépés. Tegnapi ülésén az Európai Unió Tanácsa 2019. október 31-ig adott újabb haladékot adott az Egyesült Királyságnak. A hosszabbítás 2019. május 31-én lejár, ha az Egyesült Királyság nem tartotta meg az európai parlamenti választásokat, ugyanakkor a kilpésről rendelkező megállapodást sem erősítette meg 2019. május 22-ig. Az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott 2019/584 (EU) határozata az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról.

 

2019.03.27.

Megjelent az EU001 Uniós Általános Exportengedély módosítása, amely felveszi a rendeltetési országok közé az Egyesült KirályságotAz Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/496 rendeletét  azon napot követő naptól kell alkalmazni, amelytől az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók. A fejlemények tükrében erre április 12-ig nem kerül sor. ( A megállapodás elfogadása esetén nem alkalmazandó.)

 

2019.03.25.

Az Európai Tanács (EU 27) március 21-i ülésén az alábbi javaslatokról döntött az Egyesült Királyság határidő hosszabbítási kérésével kapcsolatban:

  • Amennyiben március 29-ig a brit parlament elfogadja a kilépésről szóló megállapodást, az új határidő 2019. május 22. (Az átmeneti időszak vége 2020. december 31. marad)
  • Amennyiben nem kerül elfogadásra a megállapodás, az Egyesült Királyságnak 2019.  április 12-ig van lehetősége eldönteni, hogy rendezetlen kilépést, vagy más lehetőséget választ.

Tehát, 2019. március 29-én nem valósul meg a kilépés. Megállapodás hiányában az új határidő április 12. A rendezetlen BREXIT lehetősége még nem kizárt.

Addig is ajánljuk figyelmükbe a Bizottság alábbi tájékoztatóit, a március 30-i határidő figyelmen kívül hagyása mellett:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dual-use-goods_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-customs-procedures.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-excise-ongoing-movements.pdf

Folytatása következik…

 

2019.03.07.

Brexit ellenőrző lista kereskedők számára.

 

2019.02.20.

Tekintettel annak kockázatára, hogy az Egyesült Királyság az idén március 30-án megállapodás nélkül léphet ki az EU-ból (a „megállapodás nélküli kilépés”), az Európai Bizottság 2019. február 18-án sajtóközleményt tett közzé, amely szerint fokozza az uniós vállalkozásoknak szóló, a megállapodás nélküli brexittel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységét a vámügyek és a közvetett adók, így a héa területén.

 

2019.02.05.

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítése nem történik meg (no-deal Brexit), az Egyesült Királyságra az Unió elsődleges és másodlagos joga 2019. március 30. naptól fogva nem lesz alkalmazandó. Az Egyesült Királyság ekkor harmadik országgá válik. Az egyeztetések jelenlegi állása szerint ez utóbbi fogatókönyv a valószínű. Egy megállapodás nélküli Brexit esetén tehát a kettős felhasználású termékek kivitele az Egyesült Királyságba engedélykötelessé válik (428/2009/EK tanácsi rendelet).

Figyelemmel arra, hogy az Egyesült Királyság részes fele a tárgyban kötött nemzetközi szerződéseknek, tagja nemzetközi non-proliferációs rendszereknek és maradéktalanul eleget tesz az ezekből fakadó kötelezettségeknek, valamint fontos rendeltetési ország az Unióban gyártott kettős felhasználású termékeknek, a Európai Unió Bizottsága előkészített egy rendelet-tervezetet, amely felvenné az Egyesült Királyságot az EU001 számú uniós általános exportengedély hatálya alá tartozó célországok jegyzékébe. A módosítás egy megállapodás nélküli kilépés esetén, a kiválással, várhatóan 2019. március 30-án lépne hatályba.

Az Egyesült Királyságba szállító, eddig még nem regisztrált exportőröknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat és az EU001 általános engedélyre történő szállításokról adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik (13/2011. (II.22.) Korm. rendelet). További információt a nyilvántartásba vételről és az adatszolgáltatás menetéről a honlapunkon talál: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

Az EU001. számú Uniós Általános Engedély továbbra sem terjedne ki a 428/2009/EK tanácsi rendelet II.g. mellékletében felsorolt termékekre. Utóbbiak esetében előzetes engedélyeztetésre lesz szükség.

(A rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben hatályba a lép az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (2) bekezdése alapján az Egyesült Királysággal megkötött megállapodás. Ebben az esetben átmeneti rendelkezések lesznek érvényben 2020. december 31-ig, amely időszak végéig – a jelenlegi gyakorlatot folytatva – nem szükséges engedély a kettős felhasználású termékek UK-be történő szállításához, ide nem értve a tanácsi rendelet IV. mellékletében meghatározott termékek transzferét.)

 

Az EU Bizottság Brexit-tel kapcsolatos információs oladala: https://ec.europa.eu/info/brexit_en

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_hu

MEGÁLLAPODÁS a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről

Közlemény behozatali/kiviteli engedélyezéssel kapcsolatosan (2018. január 25.)

Az EU Bizottság cselekvési terve

Brexit Preparedness Seminar előadás anyaga (Council Working Party "Article 50")

A NAV honlapján további Brexit információk a következő linken találhatók: https://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT

 

UK hatóság tájékoztatása az exportőrei számára:

https://www.gov.uk/government/publications/exporting-controlled-goods-if-theres-no-brexit-deal/exporting-controlled-goods-if-theres-no-brexit-deal

https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit

UK - Open General Export Licence

 

 

Exportellenőrzés Osztály

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Telefonszám: + 36 1 4585 583

E-mail: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu


 

Rovatszerkesztő:

Kovács Anikó
E-mail: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-03-05