PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Kérelemre indítható eljárások

  • Közraktári tevékenységi engedély megadása iránti kérelem

ügyintézési idő: két hónap

  • Közraktár alaptőkéjének, dotációs tőkéjének megváltoztatása iránti kérelem

ügyintézési idő:  21 nap

  • Közraktári tevékenység megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

ügyintézési idő: két hónap

  • Közraktár vezetőjelöltjére vonatkozó bejelentés

ügyintézési idő:   21 nap

  • Közraktárban minősített befolyás megszerzésére irányuló, illetve azt eredményező vagy ahhoz kapcsolódó, jelentős előnyt biztosító megállapodás előzetes engedélyezése iránti kérelem

ügyintézési idő: 15 nap

  • Közraktár üzletszabályzat módosításának előzetes engedélyezése iránti kérelem.

ügyintézési idő: 30 nap

  • Zálogkölcsönnyújtási szabályzat módosításának előzetes engedélyezése iránti kérelem közraktár esetében

ügyintézési idő: 30 nap

  • Közraktári jegyek, letéti könyv megváltoztatásának előzetes engedélyezése iránti kérelem

ügyintézési idő: 30 nap

  • Közraktározási biztosíték igénybevétele

ügyintézési idő: 15 nap

 

A kérelem beadása

Az eljárás megindításához szükséges kérelmet és dokumentumokat a Közraktározás-felügyelethez, illetve az MKEH székhelyén kell személyesen, vagy postai úton eljuttatni, illetve az E-ügyintézés keretein belül beküldeni.

Az eljárás megindításához szabadon szövegezett kérelem benyújtása szükséges, nem kötelező a http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok oldalon található nyomtatványok használata.

A kérelmek elektronikus úton történő benyújtásához részletes tájékoztatás a http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat oldalon található. Az eljárás megindításához az MKEH 100-as számú általános kérelem adatlap, igazolási, költségmentességi és fellebbezési kérelem benyújtásához az MKEH 104-es számú adatlap használható.


Jogorvoslat
 

A közraktározásról szóló tv. 9/A. § (9) bekezdése szerint a felügyelet döntései ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresetlevéllel kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát, akire nézve az rendelkezést tartalmaz.


Az utolsó módosítás dátuma: 2014-04-16