PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió


Tranzitengedélyek

 

Ügyintéző:
Mezey Mariann
vezető-tanácsos

Tel:     (1) 458-5574
E-mail:       mezey--.at.--mkeh.gov.hu   armstrade--.at.--mkeh.gov,hu


A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló módosított 16/2004.(II.6.) Kormány rendelet értelmében

  • tranzit: az a szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt a Magyar Köztársaság területén keresztül úgy továbbítanak, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik. (1.§ 13. bekezdés)
  • haditechnikai eszköz tranzitjához tranzit-tevékenységi és tranzitengedély szükséges
  • nem engedélyezhető haditechnikai eszköz kivitele, tranzitja és szolgáltatás nyújtása

a) fegyveres konfliktusban álló országokba,
b) olyan országokba, ahol a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető fegyveres konfliktus bekövetkezése várható és a konfliktus alapjául szolgáló viszály békés, tárgyalásos megoldására az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Európai Unió Tanácsa, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet az érintett feleket határozatban szólította fel, vagy fegyverek szállításának és a haditechnikai szolgáltatások, illetve az ahhoz kapcsolódó képzés tilalmát rendelte el,
c) abban az esetben, ha az ügylet ellentétes az Európai Unió Tanácsa által 1998. június 8-án elfogadott, a fegyverexportra vonatkozó Magatartási Kódexben foglalt elvekkel.

  • tranzitengedély jóváhagyott és érvényes tranzit-tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető.

A tranzitengedély iránti kérelem elbírálási ideje 15 nap.

Fontos tudnivalók:

1. A tranzit-tevékenységi engedély megszerzésével kapcsolatos tudnivalókat a “Tevékenységi engedélyek” fejezet tartalmazza.

2. A tranzitengedély iránti kérelem a Hivatal által rendszeresített és itt letölthető formanyomtatványon kérelmezhető.

3. A kérelemhez csatolni kell:

a) a hivatalos csomagolási listát vagy a csomagolási részleteket tartalmazó kereskedelmi számlát,
b) a szállítmányt indító ország kiviteli engedélyét,
c) a rendeltetési ország Végfelhasználói Nyilatkozatát (EUC), illetve beviteli engedélyét, illetve Nemzetközi Import Igazolását (IIC),
d) ha a rendeltetési hely nem szomszédos országban van, úgy a tranzit kilépési irányába eső szomszédos ország tranzit engedélyét,
e) más jogszabályokban előírt engedélyeket, illetve okmányokat.

4. A csatolt mellékletek összesített oldalszámát a kérelem “A kérelmező egyéb közlendője” 17. rovatában kell feltüntetni.

5. A kérelmen pontos tájékoztatást kell adni

a) a konszignált áru szakszerű megnevezéséről (8-számjegyes VTSZ azonosítóval),
b) veszélyességi osztály besorolásáról (ADR/RID/UN) és CML fejezet szám,
c) összesített csomag szám, bruttó és nettó súlyadatokról,
d) a tranzakcióban szereplőkről (szállító, szállítmányozó, vevő/végfelhasználó), és
e) a VPOP rendeletnek megfelelő belépési és kilépési határállomásokról.

6. A Hivatal által kiadott tranzit engedély érvényessége a csatolt okmányokon (export, import, vagy további tranzit engedélyen) szereplő legrövidebb érvényességi határidővel egyezik meg.

7. A hatályos illetéktörvénnyel összhangban tranzit engedélykérelem 2.200- Ft illetékbélyegnek a kérelem 18. rovatába történő felragasztásával adható be.

8. További kötelező feltételek:

Haditechnikai áru esetében a kérelem részeként írásban nyilatkozni kell arról, hogy:

  • a kérelmező az áru biztonságos áthaladását fegyveres biztonsági kíséret biztosításával garantálja a belépési ponttól a kilépési pontig, amelyről
  • anyagi felelősségvállalással, mint a magyarországi bejegyzésű jogi személy, a kérelmező, valamint
  • büntetőjogi felelősségvállalással a tranzakció magyarországi szakaszra eső lebonyolításáért felelős, általa kijelölt természetes személy köteles gondoskodni.

A kérelmek benyújtása a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán történik (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.).

A számítógépes engedélyezési rendszerbe történő bevitelkor a kérelem jobb felső sarkában rögzítésre kerül a Hivatal azonosítója, ami egyebek között tartalmazza a kérelem iktatószámát, a benyújtás és az ügyintézés megindításának dátumát, az ügyintézési határidőt, valamint a kérelem elbírálását előkészítő ügyintéző nevét és elérhetőségét.

  • A kérelem személyes benyújtása esetén a Hivatal engedélyezési rendszerébe történt számítógépes iktatás után a Kérelmező kérelmezői példányként egy, a Hivatal azonosítójával ellátott másolati példányt kap, amit Kérelmezőnek, vagy meghatalmazottjának az átvételkor aláírásával igazolnia kell.
  • A kérelem postai úton - MKEH Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság, Budapest Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztály címére (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., vagy 1534 Budapest BKKP, Pf. 919.) - történő benyújtása esetén /ez esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni/ a kérelmezői példányt az előzőekben felsorolt adatokkal ellátva, külön kérésre a Hivatal a Kérelmezőnek postán megküldi.

Hibás, hiányos kérelem beküldése esetén a hiánypótlás teljesítése érdekében Hivatal 8 napon belül hiánypótlásra történő felszólítást küld. Ennek teljesítéséig az ügyintézési idő felfüggesztésre kerül.

Az elbírált engedélyek átvétele személyesen – Kérelmező vagy meghatalmazottja által - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán történik előzetes telefonon történő egyeztetés szerint Oláhné Török Rozáliától, tel: (1) 458-5576), vagy külön kérésre a kérelem elbírálása után az engedély-határozatot a Hivatal postázza a Kérelmezőnek a kérelemhez mellékelt megcímzett válaszborítékban.

Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint az ügyintéző személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2011-11-02