PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió


Tárgyalási engedélyek

Ügyintéző:
Csáktornyai Klára
vezető főtanácsos

Telefon: (1) 4585-575
e-mail: csaktornyai--.at.--mkeh.gov.hu
         armstrade--.at.--mkeh.gov.hu

 

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004.(II.6.) Kormány rendelet értelmében

  • a rendelet hatálya alá tartozó termék transzferjére (azaz EU tagországba történő kiszállítására, illetve EU tagországból történő beérkezésére), az EU vámterületén kívüli területre történő kivitelére, illetve reexportjára, az EU vámterületén kívüli területről történő behozatalára, továbbá szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak a tárgyalási engedély kézhezvételét követően készíthető elő, illetve köthető meg;
  • tárgyalási engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban   kérelmezhető.

A tárgyalási engedély 12 hónapig jogosítja fel a kérelmezőt a szerződés előkészítésére. A tárgyalási engedély egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.

Mentességek:

1. A tevékenységi engedéllyel rendelkező költségvetési szervek, saját beszerzési szervezeteikkel, saját célra és költségvetésük terhére történő beszerzéseik tekintetében mentesülnek a tárgyalási engedélykérelem benyújtásának kötelezettsége alól.

2. Az Európai Unió tagállamaiban bejegyzett vállalkozásokkal keretszerződés alapján kötendő szerződésekhez tárgyalási engedély nem szükséges. A keretszerződés aláírása előtt azonban az „általános tárgyalási keretengedélyt” meg kell kérni.

Egyszerűsített eljárások:

1. Haditechnikai eszköz kiszállítására, beérkezésére, kivitelére, behozatalára, valamint szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozóan olyan általános tárgyalási engedély is adható, amely az Európai Unió, illetve a NATO tagállamaiban telephellyel rendelkező partnerrel lebonyolítandó, több évre kiterjedő ügyletre vonatkozik.

2. A tartós termelési, illetve értékesítési kapcsolatban álló vállalkozások* részére a kapcsolat idejére hatályos általános tárgyalási keret engedély adható.

Fontos tudnivalók:

1. A tárgyalási engedélykérelem az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyújtható be személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.), vagy postai úton is megküldhető az MKEH Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság, Budapest Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztálynak címezve (1534 Budapest BKKP, Pf. 919.). (Ez utóbbi esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni).

2. A tárgyalási engedélykérelmet 1 példányban kell benyújtani az itt letölthető nyomtatványon.

3. A kérelem számítógéppel, írógéppel illetve nyomtatott betűkkel kézírással is kitölthető.

4. A hatályos illetéktörvénnyel összhangban

  • a kiviteli/kiszállítási tárgyalási engedélykérelem illetékmentesen,
  • a behozatali/beérkezési, reexport és bróker tárgyalási engedélykérelem 2.200- Ft illetékbélyegnek a kérelem bal felső sarkán lévő rovatba történő felragasztásával adható be. A kérelem jobb felső sarkát üresen kell hagyni, mert oda a Hivatal adatokat rögzít.

5. A számítógépes engedélyezési rendszerbe történő bevitelkor a kérelem jobb felső sarkában rögzítésre kerül a Hivatal azonosítója, ami egyebek között tartalmazza a kérelem iktatószámát, a benyújtás és az ügyintézés megindításának dátumát, az ügyintézési határidőt, valamint a kérelem elbírálását előkészítő ügyintéző nevét és elérhetőségét.

  • A kérelem személyes benyújtása esetén a Hivatal engedélyezési rendszerébe történt számítógépes iktatás után a Kérelmező kérelmezői példányként egy, a Hivatal azonosítójával ellátott másolati példányt kap, amit Kérelmezőnek, vagy meghatalmazottjának az átvételkor aláírásával igazolnia kell.
  • A kérelem postai úton történő benyújtása esetén, külön kérésre (ez esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni) a kérelmezői példányt az előzőekben felsorolt adatokkal ellátva a Hivatal a Kérelmezőnek kipostázza.

Hibás, hiányos kérelem beküldése esetén u.n. hiánypótlás teljesítése érdekében a Hivatal hiánypótlásra történő felszólítást küld. Ennek teljesítéséig az elintézési idő felfüggesztésre kerül.

6. A kérelmek egyes rovatainak értelemszerű kitöltéséhez az alábbi kiegészítés nyújthat segítséget:

a) Ne írjanak semmit az első sorba (két cellába), mert azt a Hivatal tölti ki.

b) Az 1. rovatba kerül a Kérelmező neve, címe, ügyintéző neve és telefonszáma, a VPID száma, az adószáma és tevékenységi engedélyének száma.

c) A 2. rovatban kell bejelölni az ügylet jellegét, amennyiben szükséges további információ a 6. rovatban kifejthető.

d) A termék(ek) rovat kitöltésénél be kell írni a termék ML (Haditechnikai Jegyzék) Fejezet számát, ami megegyezik a 16/2004 (II.6.) kormányrendelet 1. számú mellékletének azzal a fejezetszámával, amelyikbe a jelzett termék besorolható.
A termék VTSz számát (vámtarifaszámát) a tevékenységi engedélyben rögzítettek szerint, azzal összhangban kell beírni.
Egy kérelmen több vámtarifaszámhoz tartozó, akár több (maximum 7) termékre is kérelmezhető tárgyalási engedély. Megnevezésnél az adott termék konkrét (kereskedelmi, vagy ipari, vagy katonai) megnevezését kérjük feltüntetni, tehát nem a VTSz szerinti gyűjtő megnevezést.
Amennyiben ismert, úgy kérjük kitölteni a mennyiség, mértékegység (a tényleges mértékegységben és nem a vámtarifa által meghatározott mértékegységben) és érték rovatokat.

e) A 3. rovatban kérjük pontosan feltüntetni a külföldi szerződő cég nevét, címét és országának ISO kódját.

f) A 4. rovatban kell feltüntetni kivitel ill. kiszállítás esetén a rendeltetési országot és céget (annak pontos címét és országának ISO kódját), amely nem minden esetben egyezik meg a külföldi szerződő országgal és céggel.
Behozatal, illetve beérkezés esetében kötelezően a származási országot és annak ISO kódját kell feltüntetni (ország-csoportként feltüntethető az EU is (kódja: EU).

g) Az 5. rovatban a belföldi átadó, ill. átvevő adatait kell kötelezően megadni.

h) A 6. rovat az egyéb információknak biztosít helyet a Kérelmező számára. Itt kell jelezni, ha a cég kísérő okmányokat mellékel a kérelemhez. A nem angol, német, francia vagy orosz nyelven kiállított kísérő okmányokhoz vagy igazolásokhoz magyar nyelvű hiteles fordítást is mellékelni kell.

A jóváhagyott engedélyek átvétele személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.) történik

Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint az ügyintéző személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.

A postai úton érkezett kérelmek a válaszborítékon feltüntetett címre, tértivevényes küldeményként kerülnek postázásra.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2011-08-03