PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió


Adatszolgáltatás

Az ügyintézők neve:

Takács Attila
tanácsos
.

Tel: (1) 458-5578
takacs--.at.--mkeh.gov.hu
armstrade--.at.--mkeh.gov.hu

Simanecz Tünde
főtanácsos
.

Tel: (1) 458-5577
simanecz--.at.--mkeh.gov.hu
armstrade--.at.--mkeh.gov.hu


A módosított 16/2004 (II.6.) Korm. rendelet 6.§(2) bekezdés alapján a haditechnikai eszközök engedélyezési rendjének hatálya alá tartozó termékekre forgalmi engedéllyel rendelkező cégek engedélyállományukról és a lebonyolított forgalomról adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság, Budapest Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztálya részére az alábbiak szerint:

Havonként benyújtandó adatszolgáltatás (tárgyhónapot követő hónap 15-ig):

Az itt letölthető KIVITEL/KISZÁLLÍTÁS táblázat és BEHOZATAL/BEÉRKEZÉS táblázat kitöltésével kell megküldeni a göngyölített (halmozott, kumulált) teljesítési adatokat engedélyenként (az adott tárgyhónapban érvényes minden engedély feltüntetésével - az egyes engedélyekre azok érvényességének kezdetétől a tárgyhónap végéig történt teljesítés beírásával).

Megjegyzés: a korábbi adatszolgáltatás rendjétől azért is különbözik a jelenlegi, mivel jelenleg nem naptári évekre (ill. naptári éven belül) kapják az Ügyfelek a forgalmi engedélyeket, hanem azok érvényessége átnyúlhat egyik naptári évből a következőbe, vagy eleve lehet egy-egy engedély egy, másfél vagy akár kettő évre is hatályos.

A táblák kitöltéséhez az alábbi magyarázat tartozik:

  • a megnevezés rovatban a forgalmazott termék konkrét megnevezését (nem a VTSZ szerinti megnevezést) kérjük beírni,
  • a teljesítés értékét a szerződéskötés szerinti devizában kell feltüntetni,
  • a táblázat utolsó oszlopában az adatokat EURO-ra is át kell számolni; A táblázat utolsó tételeként fel kell tüntetni a cég teljes kivitel/kiszállítás illetve behozatal/beérkezés forgalmának EURO-ban számított összegét is.

Ha a tárgyhónapban nem történt teljesítés, akkor is tájékoztatást kell adni az adott hónap végéig teljesült göngyölített (halmozott, kumulált) adatokról. (Ez ilyenkor meg fog egyezni az előző havi adatszolgáltatással, de a fejlécen és az aláírásnál az aktuális dátumozásnak kell szerepelnie.)

Amennyiben a Cégnek már van jóváhagyott forgalmi engedélye, de az adott engedélyre még nem történt teljesítés, akkor is a táblázatos jelentést kérjük az engedély számok és értékek megjelenítése mellett, a teljesítés 0 értékének feltüntetésével.

Az adott forgalmi engedély lejárati hónapját követő hónapban már jelentési kötelezettség nem áll fenn, a jelentésben azt tovább nem kell szerepeltetni.

Megjegyzés: az engedélyezett mennyiségi és értékhatárokat a teljesítési adatok nem haladhatják meg!

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2013-01-28