Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Veszélyes folyadékok és olvadékok tároló létesítményei

Veszélyes folyadékok és olvadékok tároló létesítményei

 

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet hatálya kiterjed a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő, helyhez kötött, 

az üzemanyagtöltés céljára létesített 1 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú tárolótartályra, valamint 1 m3 névleges össztérfogatot meghaladó tartálycsoportból álló üzemanyagtöltő állomás létesítésére, helyszíni összeállítására és szerelésére, üzembe helyezésére és üzembevételére, javítására, átalakítására, ellenőrzésére, időszakos ellenőrző vizsgálatára, megszüntetésére, használati idejének meghosszabbítására, üzemeltetésének szüneteltetésére, és

az 5 m3 vagy annál nagyobb, névleges térfogatú tárolótartályra, valamint 5 m3 névleges össztérfogatot meghaladó tartálycsoportból álló tároló-létesítmény létesítésére, helyszíni összeállítására és szerelésére, üzembe helyezésére és üzembevételére, javítására, átalakítására, ellenőrzésére, időszakos ellenőrző vizsgálatára, megszüntetésére, használati idejének meghosszabbítására, üzemeltetésének szüneteltetésére.

1. Tárolótartályt, tároló-létesítményt a Hatóság engedélyével lehet

 1. a) meghatározott helyen létesíteni,
 2. b) üzembe helyezni, üzembe venni.

2.  Az üzemeltető a Hatóságnak bejelenti

 1. a) az üzemeltető megváltozását,
 2. b) az üzemeltetés szüneteltetését,
 3. c) a tárolótartály és tároló-létesítmény javítását,
 4. d) a tárolótartály és tároló-létesítmény átalakítását,
 5. e) a tárolótartály és tároló-létesítmény megszüntetését.

 

3. A Hatóság nyilvántartja

 1. a) a tárolótartályok adatait és jellemző műszaki paramétereit,
 2. b) az üzemeltetés szüneteltetését,
 3. c) a javításokat,
 4. d) átalakításokat,
 5. e) a tárolótartály és tároló-létesítmény megszüntetését.

Tárolótartály akkor építhető be a létesítés során, ha kifejezetten a kívánt célra gyártották, illetve más célok mellett erre is alkalmas és ennek megfelelőségéről a gyártó nyilatkozott. Gyártói megfelelőségi nyilatkozat hiányában a tervező a Műszaki Biztonsági Szabályzatban közzétett követelményeknek vagy az azokkal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű követelményeknek való megfelelést igazolja.

 Az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15-17. §-ait kivéve a tárolótartályokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok feladata.

A feladat ellátása másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik.

Az eljárási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg.

A tárolótartályok, tároló-létesítmények időszakos ellenőrző vizsgálatáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Rendkívüli eseményt a kivizsgálás céljából a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak be kell jelenteni.

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok végzik a vidékfejlesztési miniszternek a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló rendeletében [118/2011. (XII. 15.) VM rend.] foglaltak ellenőrzését.

 

Jogszabályok

 • 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet [a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről]
 • 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról
 • 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről

Rovatszerkesztő:
Jarabek Péter
főtanácsos

Telefon: (1) 4585-531
Fax: (1) 4585-949
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-06-20