Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Gázcsatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések

Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések


Az éghető gázok csatlakozó vezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései, valamint az ezekhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenység műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartoznak.

A feladat ellátása másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik.

Az eljárási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg.

Jogszabályok
  • 2008. évi XL törvény a földgázellátásról
  • 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
  • 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Hatósági feladatok:
A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok a műszaki-biztonsági felügyelete keretében:
a) kérelemre alkalmassági nyilatkozatot ad ki a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervének műszaki biztonsági szempontok szerinti alkalmasságáról;
b) évente ellenőrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató - e rendelet szabályozási körébe - tartozó műszaki-biztonsági tevékenységét;
c) a Hatóság a felhasználó csatlakozó vezetékét és a felhasználói berendezés - kivéve a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiát - létesítését és használatát a földgázelosztó bevonásával ellenőrizheti;
d) kivizsgálja a csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit és a hasonló esetek megelőzése érdekében intézkedik.


Gyakran ismételt kérdések

 


Letölthető dokumentumok

Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzat (GMBSZ):

Gázszerelőkkel kapcsolatos dokumentumok: 

 

Rovatszerkesztő:

Jarabek Péter
főtanácsos

Telefon: (1) 4585-531
Fax: (1) 4585-949
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-06-20