Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Gázüzemű járművek és töltőállomások

Gázüzemű járművek és töltőállomások

 

Gázüzemű járművek, autógáztartályok

Az ipari, valamint a közlekedési ágazati jogszabályok rendelkeznek a gázüzemű járművekről és munkagépekről, gázellátó rendszereikről, az autógáz töltőállomásokról és a javítóműhelyekről.

A gépjárművekbe beépítendő üzemanyag ellátó berendezésekre, gáztartályokra (ENSz-EGB 67. és ENSz-EGB 110. számú Előírás) jóváhagyási jel használatának engedélyezése a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: hatóság) kérhető. Közforgalmú autógáztöltő-állomás a hatóság építési engedélyével létesíthető. A jóváhagyási jellel ellátott autógáz üzemanyag ellátó berendezést csak hatóságilag engedélyezett szakműhelyek szerelhetik be a gépjárművekbe, munkagépbe. A szakműhely engedélyezési eljárásában gépjárműfenntartó tevékenység esetén szakvélemény adásával, munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésével kapcsolatos tevékenység esetén engedélyező hatóságként vesz részt a hatóság.

Az eljárási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg.

A gázüzemű jármű gáztartályának jóváhagyási jellel és a gyártó, a forgalmazó vagy a hatóság által kiadott „Tanúsítvánnyal” rendelkeznie kell.

A gépjárműbe beszerelt autógáztartályon a töltet és a tartály típusának megfelelő ciklusidő szerint [2/2016. (I. 5.) NGM r. 14. §] szemrevételezéssel történő, valamint időszakos szerkezeti és szilárdsági ellenőrzést kell végezni. Az autógáz tartályok használatának összes engedélyezett időtartama (élettartama) nem lehet több, mint a gyártó által meghatározott időtartam, de legfeljebb a gyártástól számított 20 év.

Az időszakos ellenőrzésre csak gáztalanított, tisztított, szikrát okozó tevékenység végzésére alkalmas állapotban lévő autógáztartály bocsátható. A tartály ki- és beszerelését csak erre feljogosított szakműhely végezheti. Az időszakos ellenőrzést a hatóság az általa nyilvántartásba vett szervezeteknél (ld. alább) végzi. A hatóság az időszakos ellenőrzésről az érvényességi idő megjelölésével tanúsítványt állít ki. 

Autógáz töltése csak a rendeltetésnek megfelelő tartályba (LPG, CNG, GAS), annak megfelelő, minősített üzemanyaggal, a hatóság által kiadott létesítési és használatbavételi engedéllyel rendelkező töltőállomáson történhet.

A járművek töltése közforgalmi töltőállomáson a mennyiséget és az árat kijelző, hitelesített kimérőn keresztül végezhető.

Üzemi (nem közforgalmú) töltőállomáson a töltés a mennyiséget mutató kimérőn keresztül történhet.

 

Közforgalmú autógáztöltő-állomások engedélyezése

A hatóság első fokú építésügyi hatóságként jár el a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltő-állomásokat és az azok rendeltetésével szorosan összefüggő rendeltetésű építményeket) tekintetében.

A feladat ellátása másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik.

A közforgalmú autógáztöltő-állomások építésügyi hatósági engedélyei:

a)         építési engedély;

b)         használatbavételi engedély;

c)         fennmaradási engedély;

d)        bontási engedély.

A hatóság ellenőrzi, hogy

  • az építtető a jogerős és végrehajtható építési, illetve bontási engedély és a hozzá tartozó, záradékkal ellátott engedélyezési tervdokumentáció birtokában, valamint az azokban foglaltak betartásával építkezik-e, illetve bont-e;
  • a töltőállomás az engedélyezett tervdokumentációnak megfelelően, a műszaki-biztonsági előírások megtartásával valósul-e meg;
  • a felelős műszaki vezető, illetőleg a kivitelező rendelkezik-e az előírt képesítési és más szakmai feltételekkel.

 

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletében található meg a sajátos építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokba bevonandó szakhatóságok köre, valamint a bevonásuk, közreműködésük feltétele. 
Az ügyintézési határidő 30 nap.

A hatósági engedélyezési eljárások nyomtatványai (kérelmek, nyilatkozatok stb.) a Nyomtatványok oldalon <http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok> találhatók.

A hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelete határozza meg. Autógáztöltő-állomásokat érintő építésügyi beruházásokkal kapcsolatos építésügyi és műszaki biztonsági hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének módjáról szóló részletes tájékoztató az Eljárási illetékek és szolgáltatási díjak oldalon <http://mkeh.gov.hu/eljarasidij> olvasható.

A használatba vett töltőállomás nyomástartó berendezésein az üzemeltető kérelmére a hatóság időszakos hatósági ellenőrzést végez. Az ellenőrzést a következőkben felsorolt időszakonként kell végrehajtani:

  • külső ellenőrzés 3 évenként,
  • belső ellenőrzés 5 évenként,
  • szilárdsági ellenőrzés 10 évenként.

Az ellenőrzést a nyomástartó berendezésekre és rendszerekre vonatkozó jogszabályban előírt eljárásokkal kell végezni, és az ellenőrzés eredményét a nyomástartó berendezésekre előírt módon kell dokumentálni.

 


 
Jogszabályok

  • 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
  • 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
  • 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet a gázüzemű munkagép gázüzemanyag-ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

Rovatszerkesztő:
Jarabek Péter 
főtanácsos

Telefon: (1) 4585-531
Fax: (1) 4585-949
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-06-20