MKEH »

Változások az exportellenőrzési szabályozásban...

 

2018. április 20--án megjelent az egyes iparszabályozás tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról azóló 80/2018. (IV.20.) Korm. rendelet, amely  változásokat hozott a 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet és a 144/2011. (VII.27.) Korm. rendelet előírásaiban. A módosítások 2018. május 6-tól hatályosak.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

2018. április 20-án megjelent az egyes iparszabályozás tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 80/2018. (IV.20) Korm. rendelet. A módosítás érinti a kettős felhasználású termékek külkereskedelmének engedélyezésére vonatkozó hazai szabályozást. Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet 2018. május 6-i hatállyal az alábbiak szerint módosul:

 

  • A vállalkozás a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó termékeknek az Európai Unión belüli átadása (transzfer) esetén köteles lesz feltüntetni a szerződésen, számlákon és fuvarokmányokon a kettős felhasználású termékek exportellenőrzési jegyzékszámát, valamint azt a tényt, hogy a termék kivitele exportengedély-köteles. Jelen rendelkezés minden kettős felhasználású termékkel transzfert végző vállalkozást érint, nemcsak a transzferengedéllyel rendelkezőket.

 

  • A nyilvántartásba vétel, illetve egyedi export engedélyek kiadásának és Uniós Általános Exportengedély felhasználásának a továbbiakban nem lesz jogszabályon alapuló feltétele a Belső Ellenőrzési Program megléte. Ugyanakkor továbbra is ajánljuk minden, érzékeny termékek külkereskedelmi forgalmazásával foglalkozó cégnek a Program kialakítását és működtetését, mivel a tagállamok annak eldöntése során, hogy az exportengedélyt kiadják-e, figyelembe veszik azokat a kötelezettségeket és vállalásokat, amelyeket a vonatkozó nemzetközi non-proliferációs rezsimek és export-ellenőrzési megállapodások részeseként vagy a vonatkozó nemzetközi szerződések megerősítésével a tagállamok mindegyike elfogadott.

 

  • Megszűnik a globális exportengedély esetében az egy éves exportellenőrzési gyakorlat előírása, de a Belső Ellenőrzés Program megléte továbbra is feltétele marad a globális exportengedély kiadásának. A Programot a Kormányhivatal a továbbiakban nem hagyja jóvá, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően javaslatokat tehet. A Program új, kötelező eleme az exportügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárás.

 

  • Megszűnik a globális exportengedély iránti kérelem benyújtásakor azon kötelezettség, amely szerint szerződéskötésnél, vagy annak visszaigazolásánál az exportőr bekéri a címzett/végfelhasználó Végfelhasználói Nyilatkozatát. A jövőben a globális engedélyben, a Kormányhivatal mérlegelése alapján lesznek meghatározva a Nyilatkozat beszerzésére vonatkozó előírások. Azonban a már kiadott globális exportengedélyek esetében az abban előírt kötelezettségek – az engedély módosításáig – továbbra is fennállnak.

 

 

  • A Nemzeti-Adó és Vámhivatal jogosult a rendelet hatálya alá tartozó termékek behozatalának, kivitelének és tranzitjának vámjogszabályokban meghatározottak szerinti ellenőrzésére. A vállalkozás köteles az ellenőrzést végzők számára a telephelyére történő bejutást biztosítani és a vizsgált tevékenységhez tartozó dokumentumokat átadni.

 

  • A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó termékek behozatalához a továbbiakban nem szükséges a Nemzetközi Importigazolás. Ez azonban nem érinti a "vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény" kihirdetéséről szóló az 1997. évi CIV. Törvényben, illetve az Egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt előírások teljesítési kötelezettségét. Egyidejűleg jelezzük, hogy a 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet változásairól külön tájékoztatás található a honlapon.

 

Továbbá tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII.27) Korm. rendelet módosítása értelmében, 2018. május 6-hatállyal nukleáris transzfer (EU-n belüli szállítás) engedély kiadásának nem feltétele a vevő ország állami szerve által kiadott írásbeli kötelezettségvállalás.

 

A változások 2018. május 6-ától, az új eljárások esetén alkalmazhatóak. Kérdéseik esetén állunk rendelkezésükre!

Exportellenőrzési Osztály

2018. május 7.
Vissza
Kapcsolódó anyagok