MKEH »

Tájékoztató

 

Tájékoztató

kockázatértékelés elkészítésére kötelezett

nemesfémmel kereskedő és árukereskedő ügyfeleink számára

a Nemzeti Kockázatértékelésről

A Pmt. hatálybalépéskor, 2017. június 26. napján már működő szolgáltatók az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) hatálya alá tartozó nemesfém tárgyakkal kereskedő és árukereskedő szolgáltatók Pmt. szerinti belső szabályzataikat a felügyeleti útmutató, a 33/2017. (X. 26.) NGMr. kiadását követően 90 napon belül,

legkésőbb 2018. január 27. napjáig

kötelesek a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és bejelentésüket írásban megküldeni a hatóságnak. Valamennyi szolgáltatónak újból be kell jelentenie a kijelölt személyt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül és ezt a visszajelzés számával igazolni a hatóság felé tett bejelentésben.

A Pmt. 65. § (9) bekezdése értelmében a nemesfémmel kereskedőknek a tevékenység megkezdésétől (nyilvántartásba vétel) számított 45 napon belül kell elkészíteni belső szabályzatukat és jóváhagyás céljából benyújtani a hatóság részére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által jóváhagyott, a szolgáltatói szektorok sajátosságaira is kitérő Nemzeti Kockázatértékelés 2017 szolgáltatói változata elkészült, melyet

- 2018. február 5. napjáig írásbeli kérésre valamennyi regisztrált szolgáltató számára a csatolt Kérelem elküldésével e-mailben;

- a fenti dátumot követően (figyelemmel arra, hogy a Pmt. szerinti belső szabályzatok bejelentésének határideje 2018. január 27. napján lejár) HÍRLEVÉL formájában küldjük meg a PR számmal rendelkező, regisztrált és a bejelentések alapján kockázatértékelés elkészítésére kötelezett nemesfémmel kereskedők számára; valamint

- a fenti dátumot követően a nyilvántartásban szereplő (AK számmal rendelkező), illetve nyilvántartásba vételt kérő árukereskedők (az árukereskedők kötelesek kockázatértékelést készíteni) számára elérést biztosítunk a honlapon is.

Kérjük, hogy a Nemzeti Kockázatértékelés 2017 szolgáltatói változatában foglalt információkat szíveskedjenek felhasználni a gyakorlatukban és a saját kockázatértékelésük aktualizálása során. Kérjük, hogy a HÍRLEVÉL-re mielőbb szíveskedjenek feliratkozni a dokumentum megismerése érdekében. 

 

Budapest, 2018. január 24.

 Szűcs Árpád

 osztályvezető

2018. január 24.
Vissza