MKEH »

Tisztelt kettős felhasználású termékek exportőrei!

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a mai napon megjelent az EU Hivatalos Lapjában (L334/1) a Bizottság (EU) 2017/2268 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 26.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, ami a web-oldalon elérhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2017:334:TOC

 

Módosításra kerültek bizonyos kettős felhasználású termékek ellenőrzési jegyzékszámai, valamint néhány új ellenőrzési jegyzékszám került bevezetése, illetve egyes ellenőrzési jegyzékszámok alszámai megszűntek. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azaz 2017. december 16-tól hatályos. A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi EU tagállamban. 

 Kettős felhasználásúak azok a termékek, amelyek a polgári célú felhasználás mellett alkalmasak katonai célú felhasználásra, hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért ezen termékek kivitele előzetes engedélyhez van kötve. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről, ellenőrzéséről az Exportellenőrzési Osztály honlapján található részletesebb információ: http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/exportellenorzesi_osztaly

Budapest, 2017. december 15.                                     Exportellenőrzési Osztály

2017. december 18.
Vissza