MKEH »

Haditechnika - jogszabályváltozás

 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2017. június 22. napján hatályba lépett a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól (hatályba lépés: 2017. június 22., az ezt követően indult ügyekben alkalmazandó) 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendeletet, és a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének, illetve tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletet váltja fel. A Rendelet hatályba lépésével a fenti két kormányrendelet hatályát veszti, rendelkezéseik a 2017. június 22-ét megelőzően indult ügyekben alkalmazandóak. Az új Korm. rendelet a hatálybalépése előtt kiadott engedélyek hatályosságát természetesen nem érinti.

A Rendelet egyaránt szabályozza a hadiipari gyártás és szolgáltatás, valamint a haditechnikai eszközök külkereskedelmének az engedélyezését. A tisztelt ügyfeleink által ismert engedélyezési rendszer főbb változásai az alábbiak:

1. A korábbiakkal ellentétben a haditechnikai külkereskedelemre és a hadiipari tevékenység végzésére vonatkozóan egy tevékenységi engedély kérelmezhető.

2. A globális forgalmi engedélyek a Rendelet hatálybalépését követően az Európai Gazdasági Térség államain és Svájcon kívül a következő országokban letelepedett szerződő felekre vonatkozóan is kérhetők: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada.

3. a) Új engedélytípusként jelenik meg az ún. „keret tranzitengedély”, amelyet azonos gazdasági szereplők közti többszöri Magyarországon történő átszállítás esetén lehet kérelmezni, és hatályossága 12 hónapra szól, amely legfeljebb egy alkalommal újabb 12 hónappal meghosszabbítható [25. § (1)-(2)].

3. b) A tranzitengedélyezést érintő további változás, hogy az EGT tagállamokon és Svájcon túl a továbbiakban az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada és Új-Zéland, mint küldő vagy fogadó állam részvételével megvalósuló tranzitszállítások sem engedélykötelesek [24. § (2)]. Az 1. melléklet I. fejezet a)-c) pontjában, II. fejezet a)-b) pontjában, III. és IV. fejezetében, VII. fejezet a)-f), h), valamint i) pontjában, továbbá VIII. fejezetében felsorolt, nagy kockázatot képviselő haditechnikai eszközök tranzitja feladási és rendeltetési helytől függetlenül továbbra is minden esetben engedélyköteles.

4. A továbbiakban nem szükséges tárgyalási engedély a következő országokban letelepedett partnereknek történő exportra irányuló szerződéskötéshez: Amerikai Egyesült Államok, Japán, Ausztrália, Új-Zéland és Kanada.

5. A hatályát vesztő 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet „értelmező rendelkezések” címében szereplő definíciók tartalmilag pontosításra kerültek, igazodva az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben írtakhoz (2. §).

6. A hivatalunk által elnökölt és havi rendszerességgel ülésező Haditechnikai Véleményező Munkacsoport (HVM) változatlan formában működik tovább, azonban a 156/2017. (VI. 16.) Kormányrendelet  8. §-a révén jogszabályi megalapozást nyert. A HVM tagjai a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt személy, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ képviselője.

7. Új intézményként vezeti be a Korm. rendelet az engedély hatályának legfeljebb 6 hónapos időtartamra történő felfüggesztését az engedély visszavonásának alternatívájaként; ennek részletes szabályait a Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése szabályozza.

2017. június 26.
Vissza