MKEH »

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Értesítjük az érintetteket, hogy az MKEH Metrológiai Hatósága 1422-es számon ismét bejelentett megfelelőségértékelő szervezetként járhat el a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/31/EU (NAWI) valamint a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló 2014/32/EU (MID) európai parlamenti és tanácsi irányelvek vonatkozásában.

A MID hatálya alá tartozó mérőeszközök 2016. október 30-i időpontot követően kizárólag akkor kerülhetnek forgalomba, ha teljesítik az irányelvben előírt követelményeket és a megfelelést az irányelvben részletezett megfelelőségértékelési eljárások valamelyike igazolja. A NAWI esetében a forgalombahozatal már jelenleg is csak ilyen módon történhet.

                                                                                                                                   Metrológiai Hatóság

2016. október 3.
Vissza