MKEH »

Tájékoztató

 

2016. szeptember 30-án hatályba lép a 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról.

A Korm. rendelet értelmében a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat csak az a magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplő bocsáthatja Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére, amely e tevékenységet annak megkezdését megelőzően a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal), mint a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek adminisztratív ellenőrzésére kijelölt nemzeti hatóságnál bejelentik.

Más korlátozott robbanóanyag-prekurzorok lakossági személyek részére történő továbbítása ezután is tilalom alá esik.

 

Bővebben

2016. szeptember 30.
Vissza