MKEH »

Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése

 


Tájékoztatom az érintett megfelelőségértékelő szervezeteket, hogy az alábbi irányelveket átültető hazai jogszabályok hatálybalépését megelőzően is lehetőség van a megfelelősségértékelő szervezetek nem-akkreditált alapú bejelentésére és kijelölésére.
2014/28/EU (polgári felhasználású robbanóanyagok),
2014/29/EU (egyszerű nyomástartó edények - SPVD),
2014/30/EU (elektromágneses összeférhetőség - EMC),
2014/31/EU (nem automatikus mérlegek - NAWI),
2014/32/EU (mérőműszerek - MID),
2014/33/EU (- LIFT),
2014/34/EU (potenciálisan robbanás veszélyes környezetben történő alkalmazás - ATEX);
2014/68/EU (nyomástartó berendezések - PED).

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a kérelmeket a hivatkozott irányelveket átültető hazai jogszabályok hatálybalépéséig az új irányelvekben foglalt műszaki követelményeknek való megfelelőség alapján bírálja el, tekintettel az Európai Unió Bíróságának az irányelvek „vertikális közvetlen hatálya” kapcsán kialakított joggyakorlatára,
 az új irányelvekkel hatályon kívül helyezett régi irányelveket harmonizáló hazai jogszabályok, továbbá
 az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet,
 a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
 a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
eljárási szabályainak alkalmazásával.
Továbbá felhívom a figyelmet arra, hogy akkreditált alapú kijelölésre a Nemzeti Akkreditáló Hatóság MLA aláírási jogosultságának megszerzését követően nyílik lehetőség (jelenleg folyamatban), addig azonban – amennyiben erre az adott megfelelőségértékelő tevékenység vonatkozásában lehetőség van – csak nem akkreditációs alapú kijelölésre van mód.
A kérelmek beadásával kapcsolatban tájékoztatás kérhető az 1-4585-532 telefonszámon.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság

Dr. Cseh Gábor
igazgató megbízásából

Pethő Sándor
vezető-főtanácsos
a Kijelölési Bizottság vezetője

2016. május 19.
Vissza