MKEH »

Nemesfémvizsgálat

 

Nemzeti Kockázatelemzés

A nemzetközileg is elfogadott elvárásoknak megfelelően egy adott országnak szükséges azonosítania, megvizsgálnia, megértenie és kezelnie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás kockázatait. A nemzeti kockázatelemzésben szükséges alacsonyabb és magasabb kockázatokat meghatározni, amelyek alapján alkalmazható a fokozott, illetve az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárás. A pénzügyi és a nem pénzügyi szolgáltatók kötelesek azonosítani, megvizsgálni a kockázatokat és kötelesek megfelelő eljárásokat alkalmazni a kockázatok enyhítése céljából, illetve a kockázatok mértékével arányos eljárásokat alkalmazni.

A Nemzeti Kockázatelemzés a 2014-2015. évek gyakorlata alapján készült, annak tartalma évente felülvizsgálatra kerül.

A nyilvánosság számára a teljes nemzeti kockázatelemzésből egy kivonat kerül publikálásra.
A nemzetközileg is elfogadott gyakorlat szerint a kockázatelemzés eredményeiről tájékoztatni szükséges az érintett szolgáltatókat, e tájékoztatás a felügyeletet ellátó szervek közreműködésével kerül végrehajtásra.


A szolgáltatók a teljes kockázatelemzés tartalmát megismerhetik, amennyiben azt kezdeményezik a felügyeletet ellátó szerveknél.

Felhívjuk a szolgáltatók (regisztrált nemesfémmel kereskedők és árukereskedők) figyelmét, hogy a felügyeletet ellátó Hatóság e-mailben küldi meg a Nemzeti Kockázatelemzést azoknak, akik ezt írásban, a következő adatok megküldésével kérik.

Budapest, 2016. január 12.

------------------------------------
K É R E L E M

Kérelem megküldésének címe: nemzeti.kockazatelemzes@mkeh.gov.hu

Ügyfél neve:………………………………………….………………………………………..…………
Regisztrációs szám (PR szám vagy AK szám):………………...……………………..……………….
Képviseletre jogosult neve:…………………………………….………………………………………
Ügyfél cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:……………...……………………
Ügyfél székhelye:…………………………………………………………………….…………………..
A Pmt. szerinti belső szabályzat aktualizálásáért felelős személy neve:…………………………….
Ügyfél elérhetősége
e-mail címe:…………...………………………….
telefonszáma:……………………………………..

Kérem, a 2015. évben elkészült Nemzeti Kockázatelemzés megküldését a fentiekben megadott e-mail címre. Kijelentem, hogy annak tartalmát saját működésemben, a pénzmosás kockázatainak meghatározása és minimalizálása érdekében használom csak fel, azt harmadik személynek át nem adom.

Dátum:………………………………..

………….………………………………….
cégszerű aláírás
(ügyfél és a képviseletre jogosult neve kiírva, pecsételve)

2016. január 13.
Vissza