MKEH »

Hadiipari tevékenység

 

Tájékoztatjuk Tisztelt hadiipari tevékenységi engedéllyel rendelkező Ügyfeleinket, hogy a 2016. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások a hadiipari tevékenységi engedélyezési eljárást az alábbiak szerint módosítják:

-          Az engedélyezési eljárás során nem lesz szükséges a hatósági erkölcsi bizonyítvány ügyfél általi megkérése. Hatóságunk az eljárás során adattovábbítási kérelemmel fog fordulni a bűnügyi nyilvántartó hatóság felé a kérelmező által biztosított adatok alapján.

A hatékony és gördülékeny ügyintézés elősegítése érdekében kérjük Önöket, hogy a természetes személy tulajdonosok, felelős vezetők és kérelmezett tevékenységhez kapcsolódó munkakörben alkalmazottak személyes azonosító adatait az alábbi táblázatban elektronikusan, excel formátumban juttassák el a hadiipar@mkeh.gov.hu e-mail címre vagy a Hivatalunk hadiipar rovatában feltüntetett valamely ügyintéző e-mail címére.

-          Ha valamely ügyfelünknél olyan változás áll be, amely nem igényli új engedélyezési eljárás lefolytatását (pl. 25%-ot el nem érő tulajdonosváltozás, ügyvezető vagy hadiipari területen közvetlenül foglalkoztatott alkalmazott személyének változása), akkor továbbra is az ügyfélnek kell gondoskodnia a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről és Hatóságunkhoz történő eljuttatásáról.

-          További változás, hogy az eljárás ügyintézési határideje 60 napról 45 napra csökkent.

 

2016. január 4.
Vissza