MKEH »

Idegenforgalom

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Az engedélyhez kötött utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységek

bejelentés-kötelessé válásával

összefüggésben

 

2016. január 1-jétől változnak az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységek megkezdésével és folytatásával összefüggő szabályok. Lényegi változás, hogy a tevékenységek engedélyhez kötöttsége megszűnik és a szolgáltatási tevékenység folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenységgé válik. A tekintetben nincsen változás, hogy a kereskedelmi hatóságként eljáró Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal felé a vállalkozásoknak a tevékenység megkezdését be kell jelenteniük és a bejelentési kötelezettség elmulasztása jogkövetkezményeket von maga után. Ugyanakkor az engedélyezéssel szemben a tevékenység jogszerű folytatása már a bejelentés megtételével megkezdhető, ellentétben a korábban hatályos gyakorlattal, mely szerint az csak a kérelmezett engedély birtokában volt gyakorolható.

Az ún. bejelentési kötelezettség természetesen vonatkozik a korábban már engedélyt szerzett és a kereskedelmi hatóság nyilvántartásába bejegyzésre került vállalkozásokra is a tekintetben ha és amennyiben a nyilvántartásba vett adataikban (pl. vezető tisztségviselő, tevékenységi kör, szakmai felelős személy, székhelycím változása stb.) változás következik be.

Internetes oldalunkon a „Nyomtatványok” menüpont alatt január 1-jét követően elérhetőek lesznek a módosított nyomtatványaink, melyeken a bejelentési kötelezettségek teljesíthetőek. Az egyes bejelentésekhez kapcsolódó igazolandó és csatolandó dokumentumokban érdemi változások nincsenek, azok felsorolását, megjelölését nyomtatványaink továbbra is tartalmazzák.

Egyúttal tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a bejelentésekkel összefüggő hatósági eljárásaink szabályai is változnak. A bejelentés-köteles tevékenységekkel összefüggésben, a bejelentések megfelelésének ellenőrzése vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai az irányadóak.

 

Budapest, 2015. december 31.

 

                                                                    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

                                                                                      Kereskedelmi Hatóság

2015. december 31.
Vissza