MKEH »

Piacfelügyelet

 

Veszélyes baromfikopasztó gép forgalmazásának megtiltása


Az Európai Bizottság 2015. november 24-én határozott arról, hogy indokolt a Fringo GmbH által forgalmazott, RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalának megtiltása.

A Bizottság kimondta, hogy indokolt a német hatóságok által meghozott intézkedés, melyben megtiltják a Fringo GmbH&Co. KD (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin) által forgalmazott RF-169 típusú baromfikopasztó gép forgalomba hozatalát.

Az intézkedés meghozatalának oka az volt, hogy a baromfikopasztó gép nem felel meg a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság tudomása szerint a terméktípus Magyarországon nem került forgalomba hozatalra.

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság
2015. december 7.
Vissza