MKEH »

Idegenforgalom

 

FELHÍVÁS

ADATSZOLGÁLTATÁSI / IGAZOLÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozók részére!

(május 31-éig teljesítendő)

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban R.) 8. § (6) bekezdése értelmében „az utazási vállalkozó köteles /…/ minden év május 31-éig a megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a Hivatalnak bejelenteni.”

 A R. 8. § (7) bekezdése értelmében” az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles ezen időpontig megfelelően igazolni.”

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez benyújtandó nyomtatvány itt letölthető!

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó MKEH 208 számú Abev Java nyomtatvány itt letölthető!

 A vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozó 2012. május 31-éig köteles a 2011. évi, nemzetközi és/vagy belföldi /R. 8. § (3) bekezdés a), c) pont szerinti/ utazásszervezői tevékenységéből származó tényleges értékesítési nettó árbevételének összegét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak írásban bejelenteni.

 

**Amennyiben a 2011. évi vagyoni biztosíték köteles tevékenység(ek)ből származó tényleges értékesítési nettó árbevétele meghaladja a 2012. évre igazolt vagyoni biztosítékának alapjául szolgáló árbevételét, úgy köteles a vonatkozó 2012. évi vagyoni biztosítékát a magasabb 2011. évi tényleges értékesítési nettó árbevétel alapján megemelni és azt megfelelően igazolni 2012. május 31-éig.

 

Az utazási vállalkozás kötelezettségének az alábbiak 2012. május 31-éig történő megküldésével tehet eleget:

 

  • Nyilatkozat az utazási vállalkozás 2011. évi, nemzetközi és/vagy belföldi /R. 8. § (3) bekezdés a), c) pont szerinti/ utazásszervezői tevékenységéből származó tényleges értékesítési nettó árbevételről.

Szükség esetén továbbá**

  • Vagyoni biztosíték emelési kötelezettséghez kapcsolódóan (lásd fentebb R. 8. § (7) bek.!):
    • A 2012. évi nettó árbevétel(ek) alapján megemelt 2012. évi vagyoni biztosíték igazolás(ok)
    • Az utazási vállalkozás részéről a biztosító, hitelintézet felé - a biztosítási titok, ill. a banktitok alól - adott és az általuk elfogadott felhatalmazás (Amennyiben a korábban már igazolt vagyoni biztosítékához olyan felhatalmazást mellékelt, amelyen a szerződésszám feltüntetésre került, és a megemelt vagyoni biztosíték ugyanazon a szerződésszámon lett kötve, úgy ismételt felhatalmazást mellékelnie nem szükséges!)
    • A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről szóló rendelkezés.

A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség megszegése, a hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentés tétele, nem határidőben történő teljesítés, jogkövetkezmény(ek) alkalmazását vonja maga után. (R. 11. §-a, valamint a R. 11/A. §-a)

Kapcsolattartás érdekében a pontos e-mail címet is kérjük megadni!

 

A bejelentés az alábbi formákban tehető meg:

1. Személyesen az MKEH ügyfélszolgálati irodáján:

MKEH Ügyfélkapcsolati Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

2. Postai úton

MKEH Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság Idegenforgalmi Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.          1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

vagy 

1534 Budapest BKKP, Pf. 919.

3. Elektronikus ügyintézés szabályai szerint:

Az elektronikus ügyintézés lehetőségéről és menetéről bővebb tájékoztatást a http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat oldalon talál!

A kapcsolódó e-nyomtatványt a http://mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat/eNyomtatvanyok oldal végén az „Adatszolgáltatások” fejezetnél találja MKEH 208 számmal.

2012. május 9.
Vissza