MKEH »

Kereskedelem

 

Tájékoztató egyes kiviteli, behozatali előírások változásáról

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy 2012. április 5-én hatályba lép az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt, vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III.28.) Kormányrendelet.

A rendelet szövege itt olvasható.

Egyidejűleg hatályát veszti az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadott 67/2004.(IV.28.) GKM rendelet, továbbá a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjéről szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet.

Fontosabb változások:

A biztonsági papírok új definíciója lép hatályba, ezáltal az országhatárt, vámhatárt átlépő szállítások esetében az engedélyköteles papírtermékek köre módosul: bővülni fog. (1. § 5. pont)

Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyletekkel kapcsolatos okmányokat az ügyfélnek az adott ügylet lebonyolítási évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie és hatósági ellenőrzés céljából hozzáférhetővé tennie. /3. § (3) bekezdés/.

Az engedélyes az e rendelet alapján kiadott engedélyekben foglalt adatokban bekövetkezett változásról 8 napon belül értesíti az MKEH-t. (7. §)

Az MKEH a 15. § (1) bekezdése szerinti bírsággal sújtja azt, aki az e rendelettel összefüggő kötelezettségeket megszegi.

Az új jogszabály tükrözi az időközben történt KN kód változásokat is.

2012. április 3.
Vissza