MKEH »

Közlemény

 

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

K Ö Z L E M É N Y

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Közlöny 2011. november 29-i 140. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény, amelynek 477. § (4) bekezdésének harmadik sorában lévő „…154. § (3) bekezdése, 196. §,..” hivatkozás tévesen került meghatározásra.

A helyesbítés

a Magyar Közlöny 2011. november 30-i 141. számában található az alábbiak szerint:

„A Magyar Közlöny 2011. november 29-i 140. számában kihirdetett 2011. évi CLVI. törvény 33565 oldalán a 477. § (4) bekezdés harmadik sorában lévő „...154. § (3) bekezdése, 196. §,...” szövegrész helyesen: „...154. § (3) bekezdése–196. §,...” kihirdetett 2011. évi CLVI. törvény 33565 oldalán a 477. § (4) bekezdés harmadik sorában lévő „...154. § (3) bekezdése, 196. §,...” szövegrész helyesen: „...154. §(3) bekezdése–196. §,...”

 

A fentiek alapján tehát az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésének (egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 155. §-a) módosítása „(1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték)2012. január 1-jén lép hatályba.

 

Budapest, 2011. december 9.

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

2011. december 9.
Vissza