MKEH »

Idegenforgalom

 

Felhívás a tartós szálláshasználati szolgáltatási (time-share) tevékenységet végző vállalkozások számára!

2011. szeptember 1-én hatályba lépett a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszútávra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

(a továbbiakban R.), amely hatályon kívül helyezte a time-share tevékenységet 2011. szeptember 1-ig szabályozó az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

 

Figyelem! A 2011. szeptember 1-én hatályba lépett R.  kötelezettséget ró, minden a korábban hatályos 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján az MKEH nyilvántartásba vett értékesítőre is!

 

A R. 32. § (2) bekezdése értelmében az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett vállalkozásoknak a R. 29. § (1) bekezdés d) pontja szerinti dokumentumokat az R. hatálybalépésétől számított három hónapon belül be kell nyújtani a Hivatalnak, azaz a R. szabályai, illetőleg a R. 1. melléklete szerint elkészített írásbeli tájékoztatót, valamint az R. szabályainak megfelelően elkészített szerződésmintát magyar nyelven legkésőbb 2011. december 1-ig minden értékesítőnek az összes általa értékesített és nyilvántartásban szereplő  üdülőingatlan vonatkozásában be kell nyújtani a MKEH-hoz, továbbá  az összes értékesített ingatlanhoz kapcsolódó és a R. hatálya alá tartozó csereszerződést és a R. 4. melléklete szerinti „Tájékoztatási formanyomtatvány a csereszerződésekhez” elnevezésű dokumentumot is amennyiben az értékesítéshez csereszerződés is kapcsolódik.

 

A jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárás költségmentes!

 

Felhívom a figyelmüket, hogy a R. 32. § (2) bekezdése értelmében a R.-nek megfelelő dokumentumokat ugyan legkésőbb 2011. december 1-ig kell a Hivatalhoz benyújtani, azonban tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység már 2011. szeptember 1-től, csak a R. rendelkezéseinek megfelelően folytatható!

 

Figyelem! A R. újdonsága, a korábbi szabályozáshoz képest, hogy már nem csak az ingatlanok időben megosztott használati jogának átruházására vonatkozó szerződéseket szabályozza, hanem négyféle tevékenységhez kapcsolódó szerződésről rendelkezik, ezek:

 

 • szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés (mely egyaránt vonatkozhat ingatlanra, de ingóságra is! például hajó, telepített lakókocsi)
 • hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződés
 • viszontértékesítési szerződés
 • csereszerződés

 

További változások a korábbi szabályozáshoz képest:

 

 • az elállási idő 15 nap helyett 14 nap
 • az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a vállalkozás a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el, ez a tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít. Azaz az elállásra nyitva álló határidő alatt is egyértelműen tilos például az ügyvédi letét alkalmazása!
 • a R. egyértelműen kimondja, hogy az időben megosztott üdülőhasználati jog nem értékesíthető befektetésként

 

A 2011. december 1-ig benyújtandó dokumentumok listája:

 

 1. A 141/2011 (VII. 21.) Korm. rendelet 1. mellékelte szerint elkészített Tájékoztatási formanyomtatvány
 2. A 141/2011 (VII. 21.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti formanyomtatvány az elállási jog gyakorlásához
 3. A szerződés mintát a 141/2011 (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-ban foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a rendelet többi rendelkezésére is, különös tekintettel a rendelet II. és III. fejezetében és a IV. fejezet 8. pontjában (17. és 18. §-ában) meghatározott rendelkezésekre.
 4. Amennyiben az értékesítéshez csererendszer, illetőleg csereszerződés is kapcsolódik, akkor a csereszerződésre vonatkozó tájékoztatót is be kell nyújtani a 141/2011 (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének megfelelően. Ez esetben a rendeletnek megfelelő csereszerződés benyújtása is szükséges.

 

Figyelem! Amennyiben a 2011. december 1-ig esedékes kötelezettség teljesítésével egyidejűleg a vállalkozás az MKEH nyilvántartásában szereplő adataihoz képest akár adataiban, akár tevékenységében bekövetkezett változást is bejelent, akkor értelemszerűen szükséges a változások bejelentése a megváltozott adatok pontos megjelölésével és a változások átvezetéséhez szükséges 20. 000 Ft-os eljárási díj befizetésének igazolása is !

 

2011. november 10.
Vissza