Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 
II. em.

Telefonszámok:

Tel: +36 1 4585-695

Telefax szám: +36 1 210-2171

E-mail cím: nnyevo--.at.--bfkh.gov.hu

 

Szakvélemény adása

 

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya kiterjed – többek között – a külön jogszabályban szakvélemény adására feljogosított állami szervekre. A törvény 4. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében igazságügyi szakértői tevékenységet – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az erre külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, intézet és szervezet végezhet.

A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú mellékletének 4. pontja alapján Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság (a továbbiakban: hatóság) a szakvélemény adására elsősorban feljogosított szerv a nemesfémmel kapcsolatos vizsgálatok

a)     nemesfémek, illetve nemesfém tárgyak vegyészeti, laboratóriumi, optikai (fémjel azonosítási) vizsgálatával, hitelesítésével összefüggő szakkérdés,

b)     nemesfémjelzések, hamis fémjelek, valamint a jogszabálynak nem megfelelő nemesfém tárgyak kriminalisztikai és egyéb természettudományos módszerekkel történő vizsgálataesetén.

A Korm. rendeletben meghatározott szakkérdésekben a hatóságtól bárki kérhet szakvéleményt. Az erre vonatkozó írásbeli kérelmet benyújtani és a vizsgálandó nemesfém tárgya(ka)t a hatóság rendelkezésére bocsátani a 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatt, az I. emelet 155. helyiségben található Ügyfélszolgálaton lehetséges.

Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II.21.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében a szakértői vélemény végett megkeresett szervnek a szakértői tevékenységéért munkadíj jár.

Az IM rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint 7. § (1) bekezdése alapján a munkadíjat az IM rendelet I-II. számú mellékleteiben foglaltak szerint kell meghatározni.

Fentiek értelmében a hatóság által alkalmazott díjtételek a következők:

- Az IM rendelet I. számú mellékletének 45. pontja alapján

Fizikai és vegyészeti szakértői vizsgálat mintánként és vizsgálatonként  8000 Ft

- Az IM rendelet II. számú mellékletének 2. pontja alapján

Technikus díja tárgyaláson kívül, óránként                                                4000 Ft

Lehetőség van a hatóságtól előzetes díjkalkuláció kérésére is, ez esetben azonban nélkülözhetetlen a vizsgálandó nemesfém tárgyak paramétereinek (típus, darabszám, tömeg, anyag) minél pontosabb közlése.

A szakvélemény teljesítésének határideje a hatályos jogszabályi előírások, a hatóság kapacitásának és leterheltségének, valamint a vizsgálat tárgyát képező nemesfém tárgyak mennyiségének és jellemzőinek függvényében kerül meghatározásra.


Rovatszerkesztő:

Értékes László

Telefon:  06 (1) 4585-667
E-mail: npfo[kukac]bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-01-12