Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Kötelező hitelesítésű mérőeszközök

Kötelező hitelesítésű mérőeszközök

Sor-
szám

Megnevezés

A hitelesítés
hatálya (év)

A hitelesítést végzi

 

I. fejezet

 

 

 

A közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt:

 

 

1.

Vízmérők

 

MMBH

 

a)   bekötési és törzshálózati

8

 

 

b)   mellékvízmérő elszámolásra

8

 

 

c)   mellékvízmérő költségmegosztásra

korlátlan

 

2.

Gázmérők és számító egységek

 

MMBH

 

a)   6 m 3 /h és ennél kisebb névleges méréshatárú

10

 

 

b)   6 m 3 /h-nál nagyobb névleges méréshatárú

5

 

3.

Hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők

10

MMBH

4.

Hőfogyasztás-mérők

4

MMBH

5.

Víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek

 

MKEH-MH, üzemanyagmérők esetében MMBH

 

a)   ásványolajtermék, sör, pezsgő és köztes termék, LPG, alkoholtermék, tej

1

 

6.

Automatikus mérlegek

2

MMBH

7.

Viteldíjjelzők

2

MMBH

8.

Anyagi mértékek

 

MMBH

 

a)   tartályszintmérő szalag és mérőléc

10

 

 

b)   egyéb anyagi mérték (hosszmérték, italkiszolgáló térfogatmérték)

korlátlan

 

9.

Kiterjedést mérő műszerek (hosszúságmérő, területmérő, térbeli kiterjedésmérő)

2

MMBH

10.

Kipufogógáz-elemző műszerek

1

MMBH

 

II. fejezet

 

 

11.

Nem automatikus működésű mérlegek

 

MMBH

 

a)   amelyek tömeg meghatározására szolgálnak

 

 

 

–    kereskedelmi ügyleteknél

 

 

 

–    vám, illeték, tarifa, adó, bírság, díj vagy hasonló típusú fizetéseknél

 

 

 

–    jogszabályok vagy más szabályok alkalmazása, illetve szakértői vélemények bíróság részére történő adása során

 

 

 

–    gyógyszerek és gyógyhatású készítmények gyógyszertárban történő előállítása, valamint az orvosi és gyógyszertári laboratóriumokban végzett analízisek során


2

 

 

b)   amelyek a mért tömeg alapján az ár meghatározására szolgálnak, az áruk fogyasztók részére történő előrecsomagolása, illetve egyéb módon történő közvetlen értékesítés során


2

 

 

III. fejezet

 

 

12.

Súlyok (E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 pontosságú, valamint a “közepes” pontosságú)

2

MMBH,

E1, E2, F1 pontossági osztály esetében MKEH-MH

13.

Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők

2

MMBH

14.

Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők

2

MKEH-MH

15.

Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők

2

MMBH

16.

Sűrűségmérő eszközök

 

MKEH-MH, areométerek esetében MMBH

 

–    aerométerek ásványolaj, ásványolaj-származékok, must, szeszes ital és tej sűrűségének mérésére, piknométerek


korlátlan

 

 

–    folyamatos sűrűségmérők és sűrűség távadók

2

 

17.

Sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi szennyezettségmérők

2

MKEH-MH

18.

Környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb hatósági ellenőrzésre használt zajszintmérők

2

MKEH-MH

19.

Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök

2

MKEH-MH, játékautomaták esetében MMBH

20.

Áram- és feszültség mérőváltók 0,5 pontossági osztályba tartozók, vagy pontosabbak

korlátlan

MMBH, nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók esetében MKEH-MH

21.

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló jogszabály* végrehajtását biztosító, folyékony halmazállapotú jövedéki termékek raktározási és tárolási folyamatai során a minőség és mennyiség megállapítását adóügyi ellenőrzés céljából szolgáló I/5 pontban nem szereplő eszközök

 

 

 

a) tartály első hitelesítés

5

MMBH

 

b) tartály további hitelesítés

15

MMBH

 

c) tároló- és szállítótartályban használt tartályszintmérő készülék

2

MMBH

 

d) szeszmérőgép

10

MMBH

 

e) szeszfokmérő

korlátlan

MMBH

22.

Légzési alkoholmérők

1

MKEH-MH

*A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény.

 

a)      A fejezetek első sora tartalmazza, mely esetekben kell az adott mérőeszközt hitelesíttetni.

b)      MMBH= a mérésügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

c)      MKEH-MH= Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Mechanikai Mérések Osztálya

d)     Új mérőeszköz esetén a nemzeti első hitelesítés a II. fejezetbe tartozó mérőeszközöknél már jelenleg sem, az I. fejezetbe tartozó mérőeszközöknél 2016. október 30-tól kezdve nem alkalmazható, a mérőeszközt a vonatkozó EU irányelv illetve azt a nemzeti jogrendbe ültető hazai jogszabály szerinti megfelelőségértékelésnek kell alávetni.

e)       Megfelelőségértékelést (ezen belül az EK tanúsítást) csak bejegyzett tanúsító szervezetek végezhetnek.

f)       Az itt fel nem sorolt, nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése nem kötelező és nem is lehetséges. A nem kötelező hitelesítésű mérőeszköz megfelelő pontosságát más eljárással (pl. kalibrálással) lehet biztosítani. A joghatással járó mérésre használt nem kötelező hitelesítésű mérőeszköz csak etalonnal ellenőrzött (kalibrált) eszköz lehet.


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-01-29