Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Hasznos információk » EK tanúsító jel

Mit jelent a CE-Megfelelőségi jelölés?

 

A CE jelölés önmagában (kiegészítő M jel nélkül) a mérőeszköz pontosságát, hitelességét nem tanúsítja,de valamely - általában biztonsággal kapcsolatos - uniós irányelvnek való megfelelőséget jelzi. A CE jelölés (kiegészítő M jel nélkül) jelezheti, hogy a mérőeszköz:

  • biztonságosan kezelhető,
  • elektromos érintésvédelme megfelelő,
  • nem zavarja az elektronikus berendezéseket,
  • megfelelő mértékig érzéketlen a rádiófrekvenciás zavarokra (pl.: mobiltelefon),
  • robbanásveszélyes környezetben használható

A   http://mkeh.gov.hu/meresugy/kotelezo_hitelesitesu weboldalon található  táblázat   I.  fejezetében  lévő mérőeszközök  a  22/2004   un. „MID” irányelv, míg a II. fejezetben lévő mérőeszközök   a 90/384 un „NAWI”  irányelv hatálya alá esnek.  A  MID irányelv esetén a forgalomba hozatalkor 2016-ig még a nemzeti hitelesítés is választható, míg a II.  fejezetbe tartozó mérlegek már csak EK tanúsítással hozhatók forgalomba. Az EK tanúsítás a gyártó számára előnyös, mert az EK tanúsítás az EU tagállamaiban, az un európai térség országaiban és egyes csatlakozásra váró országokban egyaránt érvényes.  A gyártó  többféle tanúsítási mód közül választhat.  A tanúsítást uniós bejegyzéssel rendelkező tanúsító szervezetek végezhetik, de a gyártó –megfelelő feltételek esetén - maga is végezhet megfelelőség értékelést és ezzel forgalomba hozhatja termékét.  Az EK tanúsításra is érvényes, hogy a mérőeszköz „hitelessége” az újrahitelesítési időközig tart és a  „hitelesség” érvényét veszti a záróbélyegek feltörése vagy cseréje esetén.

Az irányelveket honosító hazai jogszabályok :

 

A NAWI és MID irányelv szerinti EK tanúsításra az MKEH 1422 számon bejegyzett szervezet.

 

A mérőeszközök esetén a CE jelet kiegészíti:

  • a tanúsítás évszámának két utolsó jegye,
  • az EK tanúsítást végző bejelentett testület számjele
  • az M metrológiai jel.

A CE +M jel elrendezése eltér a két mérőeszköz irányelvnél.

A 90/384/EK irányelv szerinti nem-automatikus működésű mérlegeknél a kiegészítő jelölések elrendezése nem kötött, de az M betű zöld alapon fekete színű. A példában a 04 a 2004. évre utal, míg 1422 az MKEH bejegyzési száma.

A 22/2004/EK irányelv hatálya alá tartozó mérőeszköznél  az elrendezés kötött és az M betűt nem kell zöld mezőben elhelyezni.

 Az utolsó módosítás dátuma: 2017-06-06