Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Jogorvoslati lehetőségek a közszolgáltatásban használt mérőeszközök működésével összefüggő fogyasztói panaszügyekben

Jogorvoslati lehetőségek a közszolgáltatásban használt mérőeszközök működésével összefüggő fogyasztói panaszügyekben

Piacfelügyeleti jellegű eljárást nem lehet közvetlenül a mérésügyi szervnél kezdeményezni. A víz-, gáz-, hő- és villamos fogyasztásmérőkkel kapcsolatos panaszok esetén - amennyiben hibás mérés gyanúja merül fel - a fogyasztó az alábbi lehetőségek közül választhat:
A fogyasztónak először meg kell kísérelnie megegyezni a szolgáltatóval. Ennek keretében jogosult kérni a szolgáltatótól a mérőeszköz pontosságának helyszíni vagy laboratóriumi ellenőrzését.
Ha nem sikerült megnyugtatóan rendezni a panaszt, kérheti a szolgáltatótól a mérőeszköznek a mérésügyi szerv általi pontosság ellenőrzését Ez esetben a mérésügyi szervhitelesítője laboratóriumi körülmények között hitelesítésnek megfelelő ténymegállapító vizsgálatot végez, melyről bizonyítványt ad ki. A vizsgálaton a felek, vagy képviselőjük jelen lehet, ha a jelenléti szándékot előre jelezték.
Ha a mérőeszköz pontosságára vonatkozóan további kétségek merülnek fel, úgy a fogyasztó kérheti a szolgáltatótól a mérőeszköznek a mérésügyi szerv által történő szerkezeti vizsgálatát. Ennél a vizsgálatnál a mérőeszközt a mérésügyi szerv hitelesítője elemeire szétszedve megvizsgálja, hogy az egyes alkatrészek nem sérültek-e oly módon, ami a mérőeszköz mérési pontosságát befolyásolhatja.
A pontossági, illetve a szerkezeti vizsgálatokat az ügyfelek (fogyasztó, szolgáltató) kérésére a mérésügyi szerv csak sértetlen, külsőleg hitelesítettnek tekinthető mérőkőn végzi el. Ellenkező esetben - nyilvánvalóan érvénytelen hitelesítésű mérőn - szakértői ténymegállapító vizsgálatot a mérésügyi szerv csak a társhatóságok, vagy a bíróság kérésére végez.
Ha fogyasztó nem tud megegyezni a szolgáltatóval, illetve, amennyiben panasza nem mérésügyi természetű, akkor a fogyasztói panaszügyekben eljáró hatóságok valamelyikéhez fordulhat. Ezek: a  Magyar Energia Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti békéltető testületek.


Az utolsó módosítás dátuma: 2007-05-11