PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Az egyidejű vizsgálati módszerrel vagy más, behozatali vagy kiviteli engedélyek kiadásával járó módszerekkel kezelt behozatali vagy kiviteli vámkontingensekre vonatkozó elosztási együtthatóknak vagy az elosztási folyamat más eredményeinek közzététele az EUROPA honlapon

 (2017/C 446/03)

 

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) az (EU) 2017/2393 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (19) bekezdésével módosított 188. cikke szerint a Bizottság 2018. január 1-től nyilvánosságra hozza az EUROPA honlapon a behozatali vagy kiviteli vámkontingenseknek a tagállamok által bejelentett kérelmekkel kapcsolatos elosztását. Az EUROPA honlapon történő közzététel 2018. január 1-től felváltja a végrehajtási jogi aktusoknak az elfogadását és az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában ugyanebből a célból történő közzétételét.

Az eredmények kiszámítása a vámkontingens rendelkezésre álló mennyiségének és a gazdasági szereplők által kérelmezett, a tagállami hatóságok által a Bizottságnak bejelentett mennyiségek figyelembevételével történik.

Az EUROPA honlapon megjelenő publikációk a kérelmek elutasítására, a kérelmek benyújtásának felfüggesztésére vagy a kérelmek felfüggesztésének visszavonására is vonatkozhatnak.

A tagállamok a megfelelő elosztási együtthatók figyelembevételével engedélyeket bocsátanak ki a behozatali vagy kiviteli vámkontingensek keretében kérelmezett mennyiségekre azt követően, hogy a Bizottság nyilvánosságra hozza ezeket az együtthatókat.

Vámkontingensekre vonatkozó elosztási együtthatók – behozatal/kivitel

https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_en

https://ec.europa.eu/agriculture/markets_en


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-01-11