PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

Kapcsolat: keo--.at.--bfkh.gov.hu 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló, a Bizottság (EU) 2020/568 végrehajtási rendelete.

 

2020. május 25-én hatályát vesztette.

 

Fentiek alapján 2020. május 26-ától az EU Rendelet I. mellékletében felsorolt termékek harmadik országba történő kiviteléhez nem szükséges az EU rendelet alapján kiadott export engedély.

 

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

 

Védőeszközök

(maszk, szemvédő eszköz, védőszemüveg, védőruha)

kivitele

 

Jogszabályi háttér, engedélykötelezettség

 

2020. április 26-án lépett hatályba az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló, a Bizottság (EU) 2020/568 végrehajtási rendelete (a továbbiakban: EU Rendelet), amely annak I. mellékletben felsorolt egyéni védőeszközök Unión kívülre történő kivitelét meghatározott formanyomtatvány szerint kiállított exportengedélyhez köti, függetlenül attól, hogy ezek az eszközök az Unióból származnak-e. A korlátozó intézkedés a hatályba lépés napjától számított 30 napig alkalmazandó.

Ilyen engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai (Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya, Kereskedelmi Osztály) adnak ki írásban vagy elektronikus formában.

Az ilyen engedély az uniós árukra korlátozódik, nincs szükség ilyen engedélyre a nem uniós áruk esetében. Az uniós áru alatt az Uniós Vámkódex szerinti uniós árut kell érteni.

Az

 • Albán Köztársaságba,
 • Andorrába,
 • Bosznia-Hercegovinába,
 • a Feröer szigetekre,
 • Gibraltárra,
 • az Izlandi Köztársaságba,
 • Koszovóba,
 • a Liechtensteini Hercegségbe,
 • Montenegróba,
 • a Norvég Királyságba,
 • az Észak-Macedón Köztársaságba,
 • a San Marino Köztársaságba,
 • Szerbiába,
 • a Svájci Államszövetségbe,
 • Vatikánvárosba,
 • Büsingenbe,
 • Helgolandba,
 • Livignóba,
 • Ceutába és Melillába, valamint
 • az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokba és területekre irányuló kivitelre nem vonatkoznak az intézkedések. 

Az EU rendelet nem alkalmazandó az uniós tagállamok közötti kereskedelemre. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkének (3) bekezdése értelmében tagállamnak, és nem harmadik országnak tekintendő.

Az EU rendelet nem alkalmazandó az annak I. mellékletében felsorolt egyéni védőeszközök Unióba irányuló behozatalára. 

A döntéshozatal során a nemzeti hatóságok figyelembe vesznek minden lényeges szempontot, adott esetben azt, hogy a kivitel többek között az alábbi célokat szolgálja-e:

— ellátási kötelezettségek teljesítése közös közbeszerzési eljárás keretében a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (7) 5. cikkével összhangban,
— a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni küzdelem céljára szolgáló egészségügyi ellenintézkedésekkel és/vagy egyéni védőeszközökkel összefüggésben a rescEU keretében történő készletfelhalmozás támogatása az (EU) 2019/570 bizottsági végrehajtási határozat (8) szerint,
— az uniós polgári védelmi mechanizmushoz intézett és általa kezelt segítségnyújtás iránti megkeresések megválaszolása, valamint a politikai szintű integrált válságelhárítási mechanizmus (IPCR), az Európai Bizottság vagy más uniós intézmények által koordinált összehangolt támogatási intézkedések támogatása,
— a genfi egyezmény értelmében védelemben részesülő segélyszervezetek jogszabályban előírt tevékenységeinek ellátása külföldön, feltéve, hogy e tevékenységek nem csorbítják azon képességüket, hogy nemzeti segélyszervezetként működjenek,
— az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Globális Járványriasztási és Válaszadási Hálózata (GOARN) keretében folytatott tevékenységek támogatása,
— az uniós tagállamok külföldi műveleteinek ellátása, beleértve a katonai műveleteket, a nemzetközi rendőri missziókat és/vagy a nemzetközi polgári békefenntartó missziókat,
— az EU és a tagállamok külföldi képviseleteinek ellátása.

 

Érintett termékek köre

Az engedélyköteles termékek körét ide kattintva érhetik el

A termékek besorolásával kapcsolatosan 

1. lépésként javasoljuk annak ellenőrzését, hogy az exportra szánt termék mely vámtarifaszám alá sorolható (KN-kód, TARIC-kód), ezt az alábbi linken tudják ellenőrizni:

TARIC WEB

2. lépésként a már ellenőrzött vámtarifaszámot ellenőrizzék olyan szempontból, hogy megtalálható-e az EU Rendelet I. mellékletében.

3. lépésként az EU Rendelet I. mellékletében található termékleírásokon túl ellenőrizzék az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet (egyéni védőeszköz), illetve a 93/42/EGK tanácsi irányelv (orvostechnikai eszköz) rendelkezéseinek való megfelelőséget.

4. lépésként javasoljuk ellenőrizni a termék szabványoknak való megfelelését. Felhívjuk figyelmét, hogy olyan termékek is tartozhatnak az EU Rendelet hatálya alá, amelyek bár európai szabvány (EN) szerinti besorolással nem rendelkeznek, de a külföldi szabványban leírtak megfelelnek az európai szabványban leírtaknak. 

 

Kérelmezés

Az elektronikus ügyintézésről itt talál tájékoztatást.

A kérelem az alábbi linken elérhető ÁNYK nyomtatványon nyújtható be cégkapun keresztül.

Az ügyintézési határidő 5 munkanap, attól a naptól számítva, hogy a döntéshez minden információ rendelkezésre áll. Az ügyintézési határidő 2 munkanap, attól a naptól számítva, hogy minden szükséges információ rendelkezésre áll - a humanitárius célú adományok exportálása esetén. 

Az eljárás illetékmentes.

 

Szükséges mellékletek:

 • - termék adatlap, termékleírás
 • - árualap igazolás
 • - olyan dokumentum (pl: megrendelés, szerződés, megállapodás, felhívások stb.), amely az EU Rendelet szerinti, a jogszabályi háttérben felsorolt célokat támasztja alá

 

Elkészült engedélyek

Az engedély legfeljebb az intézkedés alkalmazhatóságának lejáratáig érvényes, amely az EU rendelet hatályba lépését követő 30. nap.

Az elkészült engedélyeket elektronikus aláírással ellátva az ügyfél cégkapus tárhelyére küldjük meg.

 

 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre az alábbi e-mail címen:

keo--.at.--bfkh.gov.hu

Megkérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek benyújtása előtt e-mailben érdeklődjenek!

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-05-27