PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

Védőeszközök kivitele

 

Jogszabályi háttér, engedélykötelezettség

2020. március 15-én jelent meg és lépett hatályba az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló 2020/402 Bizottsági (EU) VÉGREHAJTÁSI RENDELET (a továbbiakban: EU rendelet), amely annak I. mellékletben felsorolt egyéni védőeszközök Unión kívülre történő kivitelét meghatározott formanyomtatvány szerint kiállított exportengedélyhez köti, függetlenül attól, hogy ezek az eszközök az Unióból származnak-e. Az EU rendelet 2020. március 20-án megjelent módosítását itt olvashatják. A korlátozó intézkedés a kihirdetés napjától számított hat hétig alkalmazandó.

Ilyen engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai (Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya, Kereskedelmi Osztály) adnak ki írásban vagy elektronikus formában.

A döntéshozatal során a nemzeti hatóságok figyelembe vesznek minden lényeges szempontot, adott esetben azt, hogy a kivitel többek között az alábbi célokat szolgálja-e:

—           ellátási kötelezettségek teljesítése közös közbeszerzési eljárás keretében a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 5. cikkével összhangban,

—           olyan összehangolt támogatási intézkedések támogatása, amelyeket a politikai szintű integrált válságelhárítási mechanizmus (IPCR), az Európai Bizottság vagy más uniós intézmények koordinálnak,

—          reagálás a harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által az uniós polgári védelmi mechanizmushoz (UPCM) intézett és általa kezelt segítségkérésekre, továbbá humanitárius segítségnyújtás keretében a sürgősségi műveletekhez szükséges ellátás lehetővé tétele.

—           a genfi egyezmény értelmében védelemben részesülő segélyszervezetek jogszabályban előírt tevékenységeinek ellátása külföldön, feltéve, hogy e tevékenységek nem csorbítják azon képességüket, hogy nemzeti segélyszervezetként működjenek,

—           az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világszintű járványriasztási és válaszadási hálózata (GOARN) keretében folytatott tevékenységek támogatása,

—           az uniós tagállamok külföldi műveleteinek ellátása, beleértve a katonai műveleteket, a nemzetközi rendőri missziókat és/vagy a nemzetközi polgári békefenntartó missziókat,

—           az EU és a tagállamok külföldi képviseleteinek ellátása.

 

Érintett termékek köre

Az engedélyköteles termékek körét ide kattintva érhetik el

 

Kérelmezés

Az elektronikus ügyintézésről itt talál tájékoztatást.

A kérelem az alábbi linken elérhető ÁNYK nyomtatványon nyújtható be cégkapun keresztül.

 

Az eljárás illetékmentes.

 

Szükséges mellékletek:

  • - termék adatlap, termékleírás
  • - árualap igazolás
  • - olyan dokumentum (pl: megrendelés, szerződés, megállapodás, felhívások stb.), amely az EU Rendelet szerinti, a jogszabályi háttérben felsorolt célokat támasztja alá

 

Elkészült engedélyek

Az engedély legfeljebb az intézkedés alkalmazhatóságának lejáratáig érvényes, amely az EU rendelt kihirdetéséét követő 6. hét vége.

Az elkészült engedélyeket elektronikus aláírással ellátva az ügyfél cégkapus tárhelyére küldjük meg.

 

 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre az alábbi e-mail címen:

keo--.at.--bfkh.gov.hu

Megkérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek benyújtása előtt e-mailben érdeklődjenek!


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-03-23