PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

Kapcsolat: keo--.at.--bfkh.gov.hu 

 

Engedélykötelezettség megszűnése 2022. január 1-jétől

 

Megjelent az egyes vakcinák és az ilyen vakcinák gyártásához használt egyes hatóanyagok exportfelügyelet alá vonásáról szóló A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2071 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE, amellyel 2022. január 1-jétől az előzetes exportengedélyezést felügyeleti rendszer váltja fel, így a fenti dátumtól kezdődően az érintett termékekre export engedély hatóságunktól nem szükséges.

 

A SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák, valamint

 hatóanyagok  

exportja

 

2021. március 13-án lép hatályba a BIZOTTSÁG (EU) 2021/442 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 11.) egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről (a továbbiakban: EU Rendelet), amely a korábbi  a BIZOTTSÁG (EU) 2021/111 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről helyébe lép. Az EU Rendeletet 2021. március 26-ai hatállyal módosítja az egyes termékek kivitele esetében exportengedély bemutatását előíró mechanizmusra vonatkozó egyedi rendelkezések meghatározásáról szóló 2021/521/EU bizottsági végrehajtási rendelet. Ezt a végrehajtási rendeletet 2021. május 7-ei hatállyal módosítja a Bizottság (EU) 2021/734 végrehajtási rendelete. A tájékoztató már ezeket az előírásokat is tartalmazza. 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2021. június 30-ai, L230-as lapszámában jelent meg a Bizottság (EU) 2021/1071 végrehajtási rendelete, amely az egyes termékek - a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák, valamint hatóanyagok - kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló, a BIZOTTSÁG (EU) 2021/442 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE hatályát 2021. szeptember 30-áig meghosszabbította. Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2021. szeptember 30-ai, L345-ös lapszámában jelent meg a Bizottság (EU) 2021/1728 végrehajtási rendelete, amely az egyes termékek - a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák, valamint hatóanyagok - kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló, a BIZOTTSÁG (EU) 2021/442 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE, valamint a (EU) 2021/521 végrehajtási rendelet hatályát 2021. december 31-éig meghosszabbította.

Az engedélyezésről ide kattintva olvashatnak bővebben.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

A fenti dátumtól az EU Rendelet szerinti export (kiviteli) engedélyhez kötött

- a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni, jelenleg a 3002 20 10 KN-kód alá tartozó vakcinák, tekintet nélkül a csomagolásukra;

- a jelenleg az ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 és ex 3504 00 90 KN-kódok alá tartozó hatóanyagok, beleértve az ilyen vakcinák gyártásához használt törzssejtállományt és szaporító sejtbankokat.

 

E rendelet alkalmazásában „kivitel”:

a) uniós áruk kivitele a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 269. cikkének (1) bekezdése szerinti kiviteli eljárás keretében (ide értve a harmadik országban gyártott, az EU-ban már szabad forgalomba helyezett árukat is);

b) nem uniós áruk újrakivitele az említett rendelet 270. cikkének (1) bekezdése értelmében azt követően, hogy az ilyen árukat az Unió vámterületén gyártási műveleteknek vetették alá, beleértve a töltést és a csomagolást is.

 

Az exportengedélyt az áruk kivitelre történő bejelentésekor vagy legkésőbb az áruk átengedésének pillanatában be kell mutatni.

Az exportengedélyt azon tagállam illetékes hatóságai állítják ki írásban vagy elektronikus formában, ahol az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket gyártják. E rendelet alkalmazásában a gyártás magában foglalja a vakcinák feltöltését és csomagolását is. Ha az e rendelet hatálya alá tartozó árukat az Unión kívül gyártják, az exportengedélyt az exportőr letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai adják ki. (Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya, Kereskedelmi Osztály)

A kiviteli vagy újrakiviteli nyilatkozatban fel kell tüntetni az adagok számát (többadagos tartályok esetében az adagok számát felnőttek esetében).

Érvényes exportengedély bemutatása nélkül az e rendelet hatálya alá tartozó áruk kivitele tilos.

Az illetékes hatóság csak akkor ad ki exportengedélyt, amennyiben a kivitel a kiviteli mennyiséget vagy egyéb releváns körülményeket tekintve nem veszélyezteti az Unió és a vakcinagyártók közötti előzetes beszerzési megállapodások végrehajtását.

 

Kivételek

 

A következő kivitelek nem tartoznak az előírt kiviteli engedély hatálya alá:

Az

az Európai Unió működéséről szóló szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokba, területekre irányuló kivitel, illetve

- Andorrába,

- a Feröer szigetekre,

- Izlandra,

- Liechtensteinbe,

- Norvégiába,

- San Marinoba,

- Vatikánvárosba,

- Büsingen,

- Helgolandra,

- Livignoba, illetve

- Ceuta és Melillába.

irányuló kivitel.

b) A COVAX AMC listáján szereplő alacsony és közepes jövedelmű országba irányuló kivitel.

c) A COVAX-on, az UNICEF-en és a PAHO-n keresztül vásárolt vagy szállított termékek bármely más COVAX-ban részt vevő országba irányuló kivitele.

d) A tagállamok által uniós előzetes beszerzési megállapodás keretében vásárolt termékek harmadik országba irányuló, újraértékesítési vagy adományozási célú kivitele.

e) A humanitárius szükséghelyzeti reagálás keretében történő kivitel.

f) A valamely tagállam kontinentális talapzatán lévő létesítménybe vagy a valamely tagállam által az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye alapján kizárólagos gazdasági övezetként bejelentett övezetbe irányuló kivitel.

 

Eljárás

 

Az exportengedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az I. mellékletben meghatározott információkat, valamint a II. melléklet szerinti alkalmazandó TARIC-kiegészítő kódokat. Emellett információkat kell tartalmaznia az EU-ban 2020. december 1-je óta forgalmazott, e rendelet hatálya alá tartozó termékek vakcinaadagjainak számáról tagállamok szerinti bontásban, valamint az (EU) 2021/111 végrehajtási rendelet hatálybalépése óta Észak-Írországban forgalmazott, e rendelet hatálya alá tartozó termékek vakcinaadagjainak számáról.

A tagállamok illetékes hatóságai az exportengedély iránti kérelmeket a lehető leghamarabb feldolgozzák, és legkésőbb az attól a naptól számított két munkanapon belül határozattervezetet adnak ki, amikor valamennyi szükséges információt az engedélyt kérelmező rendelkezésére bocsátottak. Kivételes körülmények között és megfelelően alátámasztott okokból ez az időtartam további két munkanappal meghosszabbítható.

A tagállamok illetékes hatóságai haladéktalanul értesítik a Bizottságot a kérelemről és a határozattervezetről. Amennyiben a Bizottság nem ért egyet valamely tagállam határozattervezetével, úgy az értesítés kézhezvételétől számított egy munkanapon belül véleményt ad ki az illetékes hatóságnak. Ha a kérelem hiányos vagy pontatlan, ez az időszak attól a pillanattól kezdődik, amikor a bejelentő tagállam illetékes hatósága a Bizottság kérésére rendelkezésre bocsátja a kért információkat. A Bizottság értékeli azt a hatást, amelyet az engedély iránti kérelem tárgyát képező kivitel az Unióval kötött releváns előzetes beszerzési megállapodás végrehajtására gyakorol. A tagállam a bizottsági véleménnyel összhangban késedelem nélkül határozatot hoz az engedély iránti kérelemről.

Azoknak az oltóanyaggyártóknak, amelyek előzetes beszerzési megállapodást kötöttek az Unióval, 2020. október 30. óta az EU rendelet vagy az (EU) 2021/111 végrehajtási rendelet szerinti első engedélyezési kérelemmel együtt meg kell küldeniük a Bizottságnak a kivitelükre vonatkozó releváns adatokat (a következő e-mail-címen:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4--.at.--ec.europa.eu) és az illetékes tagállami hatóságokhoz. Ennek az információnak ki kell terjednie a Covid19-vakcinák kiviteli mennyiségére, a végső rendeltetési helyre és a végső címzettekre, valamint a termékek pontos megnevezésére. Az ilyen információk hiánya az exportengedélyek elutasításához vezethet.

Az illetékes tagállami hatóságok ellenőrizhetik a benyújtott információkat az engedélyt kérelmező fél telephelyén, akár az engedély megadását követően is.

 

A tagállam illetékes hatóságának meg kell adnia az EU Rendeletnek megfelelően kért exportengedélyt, amennyiben:

a) az exportengedély megfelel az EU Rendelet 1. cikkének (7) bekezdésében előírt feltételeknek;

b) az engedély más módon nem veszélyezteti az EU Rendelet hatálya alá tartozó áruk Unión belüli ellátásbiztonságát.

Annak megállapítása érdekében, hogy a fenti feltételek teljesülnek-e, a tagállam illetékes hatósága értékeli a következő tényezőket:

a) a rendeltetési ország jogszabály útján vagy más módon – többek között az áruk gyártóival kötött szerződéses megállapodások révén – korlátozza-e az EU Rendelet hatálya alá tartozó áruknak vagy azok nyersanyagainak az Unióba irányuló saját kivitelét;

b) azt, hogy milyen körülmények állnak fenn az export rendeltetési országában többek között a járványügyi helyzet, az átoltottság és az EU Rendelet hatálya alá tartozó áruk aktuális rendelkezésre állása terén.

A tagállam illetékes hatósága által az EU Rendelet 2. cikkének (4) bekezdése szerint bejelentett határozattervezet értékelése során a Bizottság azt is megvizsgálja, hogy a fenti tényezőket figyelembe véve teljesül-e az előző bekezdésben írt feltételek.

 

 

Kérelmezés

 

A kérelmezéshez ÁNYK nyomtatvány készült cégkapus vagy hivatalkapus beküldéshez, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató illetve a kérelem az alábbi linkeken érhető el:

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

MKEH 024 kérelem Covid-19 oltóanyagok és hatóanyagok kivitele (EU 2021/442 Rendelet), az ipari termékek külkereskedelme cím alatt

 

 

 

Az Európai Bizottság által közétett útmutató

 

Az Európai bizottság által közétett kérdések és válaszok dokumentumot, gyakorlati útmutatót az alábbi linken olvashatják

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159414.pdf

 

 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre az alábbi e-mail címen:

keo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

 

 Az Európai Bizottság vonatkozó sajtóhírét az alábbi képre kattintva olvashatják:


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-12-20