PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Kapcsolat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Kereskedelmi Osztály

e-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3a. cikk szerinti engedélyezés

 

 

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 3a. cikk (1) bekezdése értelmében tilos 

- a) Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

- b) új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon biztosított finanszírozást – a saját tőkét is beleértve – nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv felé irányuló finanszírozásban részt venni;

- c) új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel

- d) az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

A tanácsi rendelet 3a cikk (2) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok bizonyos esetekben lehetővé tehetik fenti ügyletek lebonyolítását.

Magyarország Kormánya erre a feladatra Budapest Főváros Kormányhivatalát (BFKH) jelölte ki az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján.

  

Kérelmezés

 

A tanácsi rendelet 3a cikk (2) bekezdés szerinti engedély kiadása iránti kérelmet elektronikus úton a BFKH-hoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell „Az engedélyek” cím alatt szereplő feltételeket alátámasztó dokumentumokat.

A kérelmet (aláírva szkennelve vagy e-aláírással ellátva) és a mellékleteket cégkapu használatára kötelezettek esetén az epapir.gov.hu  weboldalon szíveskedjenek benyújtani.

Az epapír űrlapon az alábbi jelölések alkalmazását kérjük:

- Cégkapu használatára kötelezettek: CÉGKAPU

- Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

- Ügytípus: Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok

- Címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Hivatali kaput használó ügyfelek esetén az alábbi címzést szíveskedjenek kiválasztani:

Címzett neve: BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Rövid név: MKEH

KRID: 508149355

 

Az engedélyek

 

Engedély abban az esetben adható, miután a BFKH megállapította, hogy

- az szükséges az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához, amennyiben az a tanácsi rendelet 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy

- az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

A döntés során a BFKH figyelembe veszi a szerződés teljesítéséhez fűződő közérdeket, valamint a szerződés teljesítése elmaradásának lehetséges következményeit, valamint azt, hogy a tanácsi rendelet 5aa. cikke értelmében tilos közvetlenül vagy közvetve ügyletben részt venni a tanácsi rendelet XIX. mellékletben szereplő entitásokkal – ideértve az általuk több mint 50%-ban tulajdonlott entitásokat is –, továbbá, hogy az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet 2. cikke alapján az ezen rendelet I. mellékletben felsorolt entitásokhoz vagy a velük összefüggésbe hozható entitásokhoz tartozó, az ezek birtokában lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. Nem bocsátható rendelkezésükre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás. Gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásába beleértendő az ajándékozás, az értékesítés, a csere vagy harmadik fél által birtokolt vagy a rendelkezése alatt álló gazdasági erőforrásoknak a jegyzékbe vett tulajdonos részére történő visszaadása. A tulajdonlás megítélése során figyelembe veendő kritérium a tulajdonjog feletti több mint 50 %-os rendelkezési jog vagy a többségi részesedés.  Kontroll megítélése során figyelembe veendő kritériumok közül az egyik alapvető szempont, hogy érvényesül-e az entitás felett a meghatározó befolyás gyakorlás joga; ha ez teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a vizsgált entitás a listázott entitás kontrollja alatt áll.

Az ügyintézési határidő 25 nap.

A határozatot a kormányhivatal elektronikus iratként cégkapus tárhelyre vagy hivatali kapura küldi meg.

 

Egyéb információk

 

Kérjük a kérelem benyújtása előtt az alábbi dokumentumokat tanulmányozzák:

 

Az Európai Bizottság a témában közzétett Kérdések és Válaszok dokumentumát angol nyelven az alábbi linken olvashatják (lásd 173-174. oldal):

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf

 

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a megkötni vagy folytatni kívánt szerződés  kivételi körbe illetve a szankció hatálya alá tartozik-e, kérjük vegyék fel hatóságunkkal a kapcsolatot az alábbi e-mail címen:

 

email: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-08-16