PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Kapcsolat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Kereskedelmi Osztály

e-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3m. cikk szerinti engedélyezés

 

 

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 3m. cikk (8) bekezdés harmadik albekezdése értelmében

- február 5-től, amennyiben a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint valamely tagállamba csővezetéken szállítottak nyersolajat, tilos az ilyen nyersolajból nyert, a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékeket más tagállamokba vagy harmadik országokba átadni vagy szállítani, vagy az ilyen kőolajtermékeket más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vásárlók számára értékesíteni.

Az ötödik albekezdés szerint azonban a harmadik albekezdésben foglalt tilalmaktól eltérve, 2023. február 5-től Magyarország és Szlovákia hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a (3) bekezdés d) pontja szerint importált nyersolajból nyert, a XXXI. mellékletben felsorolt bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a)

a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b)

az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a harmadik albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

 

Kérelmezés

 

A tanácsi rendelet 3m cikk (8) bekezdés ötödik albekezdés szerinti engedély kiadása iránti kérelmet elektronikus úton a BFKH-hoz kell benyújtani. A kérelem nyomtatványt ide kattintva érhetik el. A kérelemhez csatolni kell „Az engedélyek” cím alatt szereplő feltételeket alátámasztó dokumentumokat.

A kérelmet (aláírva szkennelve vagy e-aláírással ellátva) és a mellékleteket cégkapu használatára kötelezettek esetén az epapir.gov.hu  weboldalon szíveskedjenek benyújtani.

Az epapír űrlapon az alábbi jelölések alkalmazását kérjük:

- Cégkapu használatára kötelezettek: CÉGKAPU

- Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

- Ügytípus: Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok

- Címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Hivatali kaput használó ügyfelek esetén az alábbi címzést szíveskedjenek kiválasztani:

Címzett neve: BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Rövid név: MKEH

KRID: 508149355

 

Az engedélyek

 

Engedély abban az esetben adható, miután a BFKH megállapította, hogy

a)

a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b)

az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a harmadik albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Fentiek alátámasztására végfelhasználói nyilatkozat benyújtása szükséges, amelyet mind az exportőrnek, mind az importőrnek, mind a végfelhasználónak alá kell írnia.

Szükséges továbbá az ügyletre vonatkozó szerződés csatolása.

Az ügyintézési határidő 25 nap.

A határozatot a kormányhivatal elektronikus iratként cégkapus tárhelyre vagy hivatali kapura küldi meg.

 

Egyéb információk

 

Az engedély kimerülését követően az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- magyar vámhatározat az áru expotrjáról

- ukrán vámhatározat az áru importjáról

- ukrán végfelhasználó nyilatkozata az áru átvételéről / felhasználásáról

 

Kérjük a kérelem benyújtása előtt az alábbi dokumentumokat tanulmányozzák:

 

Az Európai Bizottság a témában közzétett Kérdések és Válaszok dokumentumát angol nyelven az alábbi linken olvashatják:

 

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine/frequently-asked-questions-sanctions-against-russia_en

 

 

email: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-01-26