PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Kábítószer-prekurzorok

 

Tisztelt Ügyfeleink!

2023. február 20-ától hatályos a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló

a Bizottság (EU) 2023/196 felhatalmazáson alapuló rendelete.

Az EU Rendelet az alábbi anyagokkal bővíti a 1. kategóriába sorolt anyagok listáját:

„Dietil-(fenilacetil)-propándioát (DEPAPD)

„Etil-3-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxirán-2-karboxilát (PMK-etil-glicidát)

„N-fenilpiperidin-4-amin (4-AP)

„Terc-butil-4-anilinpiperidin-1-karboxilát (1-boc-4-AP)

„N-fenil-N-(piperidin-4-il)propánamid (norfentanil)

 

Ezen túl az ANPP és NPP esetén változott az anyag elnevezése és az alkalmazandó KN kódok.

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tisztelt Ügyfeleink!

2022. október 3-ától hatályos

a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló

a Bizottság (EU) 2022/1518 felhatalmazáson alapuló rendelete.

Az EU Rendelet az alábbi anyagokkal bővíti a 1. kategóriába sorolt anyagok listáját:

- „etil-alfa-fenilacetoacetát (EAPA)

- metil-3-oxo-2-(3,4-metiléndioxifenil)butanoát (MAMDPA)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Ügyfeleink!

2020. november 23-án megjelent a

a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1737 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Az EU Rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A vörös foszforra vonatkozó rendelkezések (I. melléklet 1.b) és 2. pontja, valamint a II. melléklet 2.b) pontja) 2021. január 13-tól alkalmazandó.

Az EU Rendelet bővíti a listákon szereplő anyagok körét, illetve KN kód változásokat tartalmaz bizonyos anyagok esetén.

 

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezésére vonatkozó általános szabályokról

Az alábbi jogszabályokban meghatározott jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezését és nyilvántartásba vételét, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezését az egész ország területére kiterjedő illetékességgel - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) általános jogutódjaként - Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal), mint kijelölt nemzeti hatóság végzi.

A kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységeket meghatározó jogszabályok a következők:

  • a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. június) a kábítószer- prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer- prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről. (E rendelet 10. cikkében hivatkozott országok listája itt)
  • A fenti közösségi rendeletekkel kapcsolatban a Kormány többször módosított  159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelete határozza meg a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályokat, valamint a hatósági feladat- és hatásköröket.
  • a Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete (2015. június 25.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos, a fenti jogszabályok szerinti hatósági feladatokat a kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya látja el.

Az engedélyek iránti, valamint a nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmek (a továbbiakban: kérelmek) benyújtása történhet személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül.

A kérelmek személyesen a kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához a 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. címen lévő Ügyfélszolgálaton adhatók le félfogadási időben.

A kérelem elbírálása során, az adatkiegészítési felhívás, továbbá az engedély, illetve a nyilvántartásba vételről szóló határozat – ügyfél kérése esetén – személyesen is átvehető. Az átvételi jogosultságot cégszerű meghatalmazással kell igazolni (személyazonosságot igazoló okirat és cégbélyegzõ is szükséges). Ha az ügyfél a személyes átvételt nem kéri, a fentieket tértivevényes küldeményként postai úton küldi meg a kormányhivatal a kérelmezőnek, illetőleg a kérelmező meghatalmazottjának.

Hiánypótlás esetén a kiegészítő iratok, igazolások stb. beküldése a kérelmekkel azonos módon történhet.

1. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROKKAL KAPCSOLATOS EU BELSŐ FORGALOM TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYEZÉSÉRE ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRELMEK KÖVETELMÉNYEI

2. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROKKAL HARMADIK ORSZÁGOK VISZONYLATÁBAN FOLYTATOTT BEHOZATALI, KIVITELI, KÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRELMEK KÖVETELMÉNYEI

3A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROK KIVITELI/BEHOZATALI SZÁLLÍTÁSAINAK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

4. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

 

FÜGGELÉK

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és 111/2005/EK tanácsi rendelet szerinti tevékenységi engedélyek és bejelentések alkalmazásáról bővebb felvilágosítás kérhető a Hivatal alábbi munkatársaitól:

Gergelyné Szaradics Éva

Tel.: (1) 4585-517

Dr. Hegóczki József

Tel.: (1) 4585-525

Lipkovics János

Tel.: (1) 4585-520

   

A 111/2005/EK tanácsi rendelet szerinti kiviteli és behozatali engedélyek alkalmazásáról bővebb felvilágosítás kérhető:

Gergelyné Szaradics Éva

Tel.: (1) 4585-517

 Az utolsó módosítás dátuma: 2023-03-09