Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tájékoztató a kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmek kitöltésének, illetőleg benyújtásának általános szabályairól

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése alapján, az annak 2., 3. és 4. mellékleteiben meghatározott áruk kivitelét (reexportját), behozatalát az ország egész területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) engedélyezi.

A R. 3. § (2) bekezdése alapján előírt kiviteli, behozatali, reügyleti engedélyezés végrehajtására az Általános szabályok : 5.-7/A. §-ok és a Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek rész : 10-11 §-ai tartalmazzák a vonatkozó engedélyezési eljárások rendjét.

A R. 10. § (1) bekezdése szerinti kiviteli, behozatali és reexport engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 25 nap.

A R.  10. §-a szerinti engedélykérelmek kizárólag a R. 6. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelem felhasználásával, a megfelelő ÁNYK e-nyomtatvány alkalmazásával nyújthatók be.

Az űrlap elérhetősége:

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html

Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében olvasható tájékoztatás. 

https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

A behozatali, kiviteli engedélyezési eljárás illetékmentes.


A kérelemhez - első alkalommal, adott esetben - a kérelmezőnek csatolnia kell a vámazonosító (VPID/EORI) számát igazoló dokumentumot másolati példányban.  

A kérelem elbírálása után az engedély - az ügyfél kérése esetén - személyesen is átvehető az Ügyfélszolgálaton. Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) Az Ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig naponta 9.00 és 11.00 óra között fogad ügyfeleket. Az átvételhez igazolni kell, hogy az átvevő a kérelmező cég alkalmazottja, vagy cégszerű meghatalmazással kell rendelkeznie a kérelmező cég vezetőjétől (személyazonosságot igazoló okirat, cégbélyegző, megbízólevél). Ha az ügyfél a személyes átvételt nem kéri, a kormányhivatal az engedélyeket tértivevényes küldeményként postán küldi meg a kérelmezőnek, illetőleg meghatalmazottjának.

Adatkiegészítések bekérése:

A hiányosan, vagy hibásan beadott kérelmekre hiánypótlási felhívás készül. A felhívás elektronikus úton kerül megküldésre. 

Hiánypótlás esetén a kiegészítő iratok, igazolások stb. beküldése elektronikusan, hivatalkapura teljesítendő, – esetleges papír alapú ügyintézés esetén - történhet postai úton, vagy adott esetben személyesen is leadhatók az Ügyfélszolgálaton.

Ha a kérelmező - engedélyekben foglalt - adataiban változás következik be, úgy arról a R. 7. §-ában foglaltak szerint 8 napon belül kell az engedélyező Kormányhivatalt tájékoztatnia.

Az engedélyokmány három példányt tartalmaz, amelyek közül: 

- az első példány a kérelmező okmánya,
- a második példány a Kiállító hatóság példánya (a kormányhivatalban marad),
- a harmadik példány (vámpéldány) felmutatásával történhet az engedélyköteles körben az áru vámkezelése.

Azokban az esetekben, amikor a kormányhivatal valamely EU tagország viszonylatában történő szállításra ad engedélyt, a kérelmezőnek az engedélyt nem a vámkezeléshez, hanem az árut kísérő okmányként, a vámhatóság általi ellenőrzéshez kell felmutatnia.

Az engedélykérelem egyes rovatainak kitöltése itt olvasható.

Az egyes engedélyköteles termékkörre vonatkozó, az engedélykérelmek kitöltésének e tájékoztatóban foglalt általános szabályait kiegészítő egyedi szabályokat külön tájékoztatók, vagy rendeletek állapíthatnak meg.

Budapest, 2021. január

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Kereskedelmi Osztály

 

1. számú melléklet: Engedélykérelem

2. számú melléklet: Az engedélyezésben használatos országnevek és kódjaik

3. számú melléklet: Az engedélyezésben használatos devizanemek és kódjaik

4. számú melléklet: Az e tájékoztató szerinti engedélyezésben jelölendő különleges ügyletek és kódjaik


Az utolsó módosítás dátuma: 2021-01-11