PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Budapest Főváros Kormányhivatala » Közerdekű adatok

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

 Közérdekű adatok

 

Közérdekű adatok közzétételi listája

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közzétételi listája az alábbi linken megtekinthető:Közzétételi lista

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a Hivatal honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Amennyiben Ön a Hivatal kezelésében lévő, azok működésére, tevékenyégére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a „Közérdekű adatok” menüpontjában találhatja meg. 

Más intézmények adatai között a Közadattárban kereshet.

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Írásban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak címezve (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)

2. Elektronikusan az mkeh--.at.--mkeh.gov.hu címen.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Hivatal kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Hivatal értesíti.

Közérdekű adatok igénylésének rendje.


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-05-23