Piacfelügyelet

 
FELHÍVÁS

A Červinka – Czech Republic s.r.o. által 2007 és 2011 között gyártott tartállyal összeszerelt P6Ce típusú, 6 kg töltetű ABC porral oltó hordozható tűzoltó berendezés típussal kapcsolatban

F E L H Í V Á S

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti Hatósága ellenőrzés alá vonta a Červinka – Czech Republic s.r.o. által 2007 és 2011 között gyártott tartállyal összeszerelt P6Ce típusú, 6 kg töltetű ABC porral oltó hordozható tűzoltó berendezés típust, mint nyomástartó berendezést.

Az ellenőrzés eredményeként megállapítást nyert, hogy a 2007 és 2011 között gyártott tartállyal összeszerelt P6Ce típusú ABC porral oltó hordozható tűzoltó berendezés tartályának falvastagsága esetenként vékonyabb az előírt biztonságos értéknél.

Ezért egyes P6Ce típusú porral oltó készülékek a tartály hiányossága következtében nem felelnek meg a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott műszaki-biztonsági követelményeknek és veszélyeztetik a felhasználók biztonságát.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti Hatósága felhívja a forgalomba hozók és a készenlétben tartók figyelmét arra, hogy a 2007 és 2011 között gyártott tartállyal összeszerelt P6Ce típusú 6 kg ABC porral oltó tűzoltó berendezések vonatkozásában a Hatóság megtiltotta a típus forgalomba hozatalát, továbbá elrendelte a már forgalomba hozott termékek forgalomból való kivonását, és a termékek visszahívását a felhasználóktól.

Budapest, 2012. augusztus 10.

   Dr. Szöllősi László

   kereskedelmi főigazgató-helyettes

2012. augusztus 10.
Vissza