Kijelölés

 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2013. január 1-jétől a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ellátja - az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló - 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. és 39. cikke szerinti kijelölési és bejelentési feladatokat

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének k) pontja értelmében

A Hivatal

k) ellátja az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

ka) 29. cikk (1) bekezdése szerint a műszaki értékelést végző szervezetek, valamint

kb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja szerinti, az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek

kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.”

Beiktatta: a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet, hatályos 2013. január 1-jétől.

2013. január 17.
Vissza