Idegenforgalom

 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban: MKEH) a nyilvántartásában szereplő lovas szolgáltatók figyelmét az alábbiakra hívja fel:

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés b) pontja, valamint 11. § (5) és (6) bekezdése szerint a szolgáltatást igénybe vevő személy lovagoltatásával járó lovas szolgáltatás (lovagoltatás, lovas oktatás, lovas terápia, terep- vagy túralovaglás), valamint a lovas terápia szolgáltatás csak a R.-ben előírt szakképesítési feltételek megléte esetén nyújtható.

A R. 2011. júliusban történt módosítása

 2013. január 31-ig

adott haladékot a megfelelő szakképesítésnek, végzettségnek tanúsító bizonyítvány megküldésével történő igazolására azon lovas szolgáltatóknak, akik a lovas szolgáltató tevékenységük MKEH-hoz történt bejelentésekor a szakképesítési feltételeket még nem igazolták, de nyilatkozatban vállalták, hogy az előírt kötelezettséget a R.-ben előírt módon és határidőre igazolják. E határidő a közeljövőben letelik...

Az előírt szakképesítést a fenti határidőig az alábbi személyek és feltételek vonatkozásában kell a szolgáltatóknak igazolniuk:

  • A szolgáltatást igénybe vevő személy lovagoltatásával járó lovas szolgáltatás nyújtására nyilvántartásba vett lovas szolgáltató bejelentésében megnevezett szakmai tevékenységért felelős személy rendelkezik az alábbi képesítéssel, vagy végzettséggel:

-       középfokú lovastúra-vezetői képesítés, vagy

-       lovas sportágban szerzett középfokú sportedzői képesítés, vagy

-       lovas sportágban szerzett felsőfokú szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítés, vagy

-       lovas-kultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzést igazoló képesítés, vagy

-       lovas sportágban nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett végzettség.

  • A nyilvántartásba történt bejelentés alapján lovas terápia szolgáltatás nyújtásával is foglalkozó szolgáltató a fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel - legalább a felsőoktatásban megszerzett alapképzéssel, vagy valamely EGT-államban szerzett, ezzel egyenértékű szakképzettséggel - rendelkező gyógypedagógust (terapeutát) foglalkoztat.
  • Amennyiben lovas terápia szolgáltatás nyújtásakor a nyilvántartásba vett lovas szolgáltató a bejelentésében megnevezett szakmai tevékenységért felelős személy helyett az általa kijelölt személy van jelen, a szolgáltatónak igazolnia kell, hogy a kijelölt személy rendelkezik az alábbi képesítéssel, vagy végzettséggel:

a) középfokú lovastúra-vezetői,

b) lovas-kultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzést igazoló,

c) lovas sportágban szerzett

ca) alapfokú sportoktatói,

cb) középfokú sportedzői,

cc) felsőfokú szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítések közül legalább egy képesítés, vagy

d) lovas sportágban nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett végzettség.

Amennyiben a nyilvántartásba vett lovas szolgáltató a bejelentésében megnevezett személy helyett már más személyt foglalkoztat, akkor ezen új személy szakképesítésének igazolásán kívül a foglalkoztatását igazoló dokumentumok megküldése (pl. munkaszerződés, megbízási szerződés) is szükséges.
 

A szolgáltatást igénybe vevő személy lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység 2013. január 31-ét követően történő bejelentésekor a fenti személyek szakképesítését a felhívásban ismertetett módon igazolni szükséges, e feltételek teljesítése nélkül a lovas szolgáltató nyilvántartásba vételére nincs mód.

Azon lovas szolgáltatókra, akik kizárólag a szolgáltatást igénybe vevő személy lovagoltatásával nem járó, nem terápiás tevékenységet (fogathajtás, fogathajtás oktatás, fogatoztatás, lovasbemutató) folytatnak, a felhívásban megjelölt kötelezettség nem vonatkozik.

Amennyiben a felhívással érintett lovas szolgáltatók kötelezettségüknek a R.-ben előírt határidőig nem tesznek eleget és a fenti feltételeket az MKEH Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság végzésében megjelölt határidőre sem pótolják, a Hatóság a R. 7. § (1) bekezdés a) pontja értelmében határozattal megtiltja a lovas szolgáltató tevékenység végzését és törli a lovas szolgáltatót az MKEH nyilvántartásából.


Budapest, 2013. január 10.

MKEH Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság, Budapest

Idegenforgalmi Osztály

2013. január 10.
Vissza