Idegenforgalom

 

FELHÍVÁS
 
2014. december 31-ig teljesítendő
 
IGAZOLÁSI / ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan  LOVAS SZOLGÁLTATÓ vállalkozók részére!
 

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII.28.) ÖM rendelet 2013. szeptember 1-jén módosításra került. Az ezen időpont előtt bejelentést tevő, ill. már működő lovas szolgáltatóknak 2014. december 31-ig igazolniuk kell azt, hogy megfelelnek a megváltozott jogszabályi követelményeknek.

Ennek érdekében 2014. december 31-ig az alábbi adatokat kell bejelentenie:

  1. A nyilvántartott (bejelentett) telephelyen működő lovarda elnevezését.
  2. A szolgáltatásba bevont, a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerinti azonosító számmal és ló-útlevéllel ellátott lovak felsorolását.
  3. Az előzőekben felsorolt lovak kapcsán az alkalmasságról szóló hatósági bizonyítvány számát.

A 3. pont kapcsán felhívom a figyelmüket, hogy a módosult jogszabály értelmében a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység csak a jogszabály 1. mellékletében meghatározott alkalmassági szempontoknak megfelelő ló igénybevételével folytatható! A 3.pontban foglaltakat csak azon szolgáltatóknak kell teljesíteniük, akik a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenységet folytatnak (lovagoltatás, lovasoktatás, lovasterápia, terep- vagy túralovaglás).

Az igazolási, adatszolgáltatási kötelezettségét az itt letölthető -> „Bejelentő Lap” kitöltésével és visszaküldésével is teljesítheti az alábbiakra figyelemmel:

 

Segítség a „Bejelentő Lap” kitöltéséhez:

Szolgáltató adatai: A lovas szolgáltató tevékenységre bejelentkezett vállalkozó (Kft., Bt. egyéni váll., egyesület stb.) neve és székhelycíme

Lovarda elnevezése: Ebbe a mezőbe a lovardája fantázianevét szükséges beírnia. Pl. „Táltos Lovarda”. Amennyiben a telephelyének ilyen „fantázianeve nincsen, akkor a mezőbe „Nincs adat” szöveget írjon.

Kapcsolattartó adatai: A felhívásban szereplő kötelezettség határidőre történő teljesítése a lovas szolgáltató kötelezettsége. Amennyiben a határidőt elmulasztja, vagy nem megfelelően teljesíti, az jogkövetkezményeket vonhat maga után. Az esetlegesen hiányosan, pontatlanul kitöltött bejelentés gyors korrigálása érdekében kérjük, hogy az ügyet ismerő kapcsolattartó személyt jelöljön meg.

Lovak adatai: Értelemszerűen meg kell adni az egyed nevét, azonosító számát. Szükséges továbbá az egyed alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány számának, és az irat keltjének a megadása, valamint az egyed tartási helyének és lovasterápiás szolgáltatásba való bevonásának ténybeli ismerete is.

Abban az esetben, amennyiben a bejelentett lovak alkalmassági vizsgáztatása még nem történt meg, a hatósági bizonyítvány számára, és kiállításának dátumára vonatkozó rovatokat üresen kell hagyni. Ebben az esetben a lovak felsorolását tartalmazó bejelentő lap továbbításával az MKEH értesíteni fogja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH). A NÉBIH tenyésztési hatósági jogkörében elvégzi a lovak alkalmasságának vizsgálatát és annak eredményéről hatósági bizonyítványt fog kiállítani!


Aláírás
: A Bejelentő lapot az MKEH nyilvántartásában is szereplő, a vállalkozás képviseletére jogosultnak (pl. XY ügyvezető, elnök, beltag, egyéni vállalkozó stb.) kell aláírnia.

A szükséges okiratokat, nyilatkozatokat általánosságban a Hivatal alábbi elérhetőségein tudja benyújtani legkésőbb 2014. december 31-ig:

  • Postai úton: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.
  • Személyesen a MKEH székhelyén, címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

                     Nyitvatartás rendje:

 hétfőtől-csütörtökig:       8:30-16:00

  pénteken:                    8:30-13:00


Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben 2014. december 31-ig a felhívásban feltüntetett adatok bejelentését nem teszi meg, az jogkövetkezményeket vonhat maga után!

2014. április 29.
Vissza