Idegenforgalom

 


KÖZLEMÉNY

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a SUNPORT TRAVEL Utazásszervező Kft. (székhelye: 1067 Budapest, Teréz körút 31., Cg.: 01-09-955635) engedélyét visszavonta, és 2014. június 11-én törölte az utazási vállalkozók hatósági nyilvántartásából jogszabálysértés miatt.

Az utazási vállalkozónál az MKEH által 2014. június 10-én tartott helyszíni hatósági ellenőrzés során megállapításra került, hogy a SUNPORT TRAVEL Utazásszervező Kft. az utasait az utazási szerződésben meghatározott esedékességkor nem utaztatta el és a befizetett részvételi díjakat nem fizette vissza illetve nem is képes az előlegek, részvételi díjak visszafizetésére sem.

A SUNPORT TRAVEL Utazásszervező Kft. utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékát - mely az utazásszervezői tevékenységéhez kapcsolódóan befizetett előlegek és részvételi díjak visszafizetésére nyújt fedezetet - az UNIQA Biztosító Zrt-nél kötötte.

A SUNPORT TRAVEL Utazásszervező Kft. saját szervezésű útjaira szerződött utasok a kárigényeiket az UNIQA Biztosító Zrt. alábbi elérhetőségein jelenthetik be, illetve kérhetnek felvilágosítást:

UNIQA Biztosító Zrt. elérhetőségei:
Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Telefon: +36 - 1/20/30/70 - 544 5555
E-mail: vagyonkar@uniqa.hu ;  info@uniqa.hu
Nyitva tartás:    Hétfő: 8:00 – 18:00
     Kedd – Csütörtök: 8:00 – 17:00
     Péntek: 8:00 – 16:00

 

Kelt.: Budapest, 2014.06.11.

2014. június 11.
Vissza