Idegenforgalom

 

Gyakorlati tanácsok a ló-egyedek alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítványok beszerzéséhez

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet (továbbiakban: R.) 2013. szeptember 01-jétől tette kötelezővé a lovas szolgáltatók számára a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltatások (lovagoltatás, lovas oktatás, lovas terápia, fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás, terep- vagy túralovaglás) esetén a ló-egyedek alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítványok beszerzését.

Az MKEH a honlapján közzétett 2014. április 29-i és 2014. május 22-i felhívásaiban a 2013. szeptember 1-jét megelőzően nyilvántartásba vett lovas szolgáltatókra vonatkozó, a hatósági bizonyítványok beszerzéséhez kapcsolódó tudnivalókat az érintett vállalkozások számára már részletesen ismertette.

Jelen tájékoztató a fontosabb gyakorlati tanácsokat foglalja össze a lovas szolgáltatók számára a ló-egyedek alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítványok mielőbbi beszerzése érdekében.

 

I.

A R. 2013. szeptember 01-jei módosítását követően az MKEH nyilvántartásába bejelentkezni kívánó,ÚJ lovas szolgáltatók teendői az alkalmassági bizonyítványok beszerzése érdekében a következők

1. A lovas szolgáltatónak az MKEH honlapján elérhető Formanyomtatványon szükséges a lovas szolgáltató tevékenység megkezdését bejelentenie.

A Formanyomtatványon kért valamennyi, a lovas szolgáltatással kapcsolatos adatot meg kell adni és a szükséges mellékleteket (köztartozás-mentesség igazolása, szakmai tevékenységért felelős megnevezése, szakképesítésének és foglalkoztatásának igazolása, telep helyszínrajza a lovas szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel stb.) csatolni kell.

Amennyiben a lovas szolgáltató a vendég lovagoltatásával is járó lovas szolgáltatást végez és a szolgáltatásba bevont ló-egyedek még nem rendelkeznek az alkalmasságukat igazoló hatósági bizonyítvánnyal a Formanyomtatvány 1. sz. mellékletében a szolgáltatásba bevont ló-egyedek adatai közül a lovas szolgáltatónak fel kell tüntetnie:

-a ló-egyed nevét
-a ló-egyed azonosító számát (A lófélék egyedinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontja szerint: „azonosító szám: e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgáló, a lóféle nemével, születési dátumával, valamint jelölésével kapcsolatos információkat kódolva tartalmazó, tizenöt jegyű, az életszámtól eltérő betű és számkombináció.”),
-a ló-egyed egyedi tartós megjelölésének módját (forró vassal, fagyasztással stb.),
-a ló-egyed egyedi tartós megjelöléssel képzett jelét, valamint
-jelölni szükséges, hogy a ló-egyed részt vesz-e lovas terápia vagy fogyatékos személynek nyújtandó lovas szolgáltatásban.

A Formanyomtatvány 1. sz. mellékletében a ló-egyed alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány számának és e bizonyítvány keltezésének feltüntetésére szolgáló sorokat a lovas szolgáltató - alkalmassági bizonyítvány hiányában – még nem tudja kitölteni, ezek a sorok üresen maradnak!
Lovagoltatás, lovas oktatás, terep- vagy túralovaglás szolgáltatások esetén a ló-egyedek száma minimum 5 db!

Azon lovas szolgáltató esetében, aki kizárólag lovas terápia és/vagy fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatást végez, a szükséges ló-egyedek száma: minimum 1 db!

2. Az MKEH a lovas szolgáltató bejelentéséről készült másolat továbbításával értesíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (továbbiakban: NÉBIH).

A vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység esetén a szolgáltatásba bevont lovak alkalmassági vizsgálatát – a R. 1. sz. mellékletében foglalt szempontok szerint - a NÉBIH tenyésztési hatósági jogkörében végzi el és annak eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki.
A NÉBIH az eljárásban szakértőként a lovas terápia vagy a fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatásban résztvevő lovak esetében a lovas terápia országos szakmai szervezetét, az egyéb szolgáltatásban (lovagoltatás, lovas oktatás, terep- vagy túralovaglás) résztvevő lovak esetében a lovas turizmus országos szakmai szervezetét rendeli ki.
Az országos szakmai szervezetek munkatársai a lovas szolgáltató előzetes értesítését követően, a lovas szolgáltató telephelyén végzik el a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltatásokba bevont lovak alkalmassági vizsgálatát.
 
Amennyiben a lovas szolgáltató által előzetesen az MKEH-hoz és rajta keresztül a NÉBIH-hez bejelentett ló-egyedek közül némelyek az alkalmassági vizsgálat során az előírt követelményeknek nem felelnek meg, lehetőség van rá, ha a lovas szolgáltató rendelkezik további ló-egyedekkel, hogy a helyszínen az érintett szakmai szervezet ezek alkalmasságát is megvizsgálja a lovas szolgáltatáshoz minimálisan szükséges ló-egyedszám biztosítása érdekében.

A helyszínen megvizsgált és a lovas szolgáltatás végzésére alkalmasnak talált, de az MKEH-hez és rajta keresztül a NÉBIH-hez előzetesen be nem jelentett ló-egyedekre vonatkozóan is ki kell töltenie a lovas szolgáltatónak a Formanyomtatvány 1. sz. mellékletét és azt utólagosan be kell küldenie a MKEH-hez, aki annak másolatát továbbítja a NÉBIH-hez.

Az alkalmassági szempontoknak megfelelt ló-egyedekről – az országos szakmai szervezetek vizsgálata alapján - a NÉBIH hatósági bizonyítványt állít ki, melyet megküld a lovas szolgáltatónak és másolatban az MKEH-nak is.

 

3. Az MKEH - a NÉBIH-hez küldött értesítéssel (2. pont) egyidejűleg - figyelmezteti a lovas szolgáltatót, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül, mivel a bejelentés nem tartalmazta a R. 2. § (1) bekezdés h) pontjában a szolgáltatásba történő bevonásra alkalmas lovak alkalmasságáról szóló hatósági bizonyítvány számát, továbbá felhívja a lovas szolgáltató figyelmét a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Esetlegesen megjelöli a bejelentéssel kapcsolatos egyéb hiányosságokat is!

Az MKEH arra is felhívja a lovas szolgáltató figyelmét, hogy miután a NÉBIH-től megkapta a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltatásokba bevont ló-egyedek alkalmassági bizonyítványait, lovas szolgáltató tevékenysége nyilvántartásba vétele érdekében ismételten tegyen az MKEH-hoz bejelentést. Az ismételt bejelentésnek már meg kell felelnie a R.-ben - a lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez - előírt valamennyi feltételnek, így tartalmaznia kell a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltatásba bevont ló-egyedek alkalmasságáról szóló hatósági bizonyítvány számát is. Továbbá a lovas szolgáltatónak pótolnia kell azokat az esetleges egyéb hiányosságokat is, melyeket a korábbi figyelmeztetésében az MKEH megjelölt.

Az ismételt bejelentéskor már szükséges kitölteni a formanyomtatványon a lovak alkalmasságáról szóló hatósági bizonyítvány rovatait is!
 
Az MKEH a lovas szolgáltató ismételt bejelentésének elbírálását követően, annak eredményétől függően veszi a lovas szolgáltatót nyilvántartásba vagy utasítja el a nyilvántartásba vételt.

 

II.
A R. 2013. szeptember 01-jei módosítását megelőzően az MKEH nyilvántartásában már szereplő lovas szolgáltatók teendői az alkalmassági bizonyítványok beszerzése érdekében a következők:

 

1. A már nyilvántartásban levő lovas szolgáltatónak az MKEH által közzétett - a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltatásokba bevont ló-egyedek alkalmasságát tanúsító hatósági bizonyítvány számának 2014. június 30-ig az MKEH-hez történő bejelentési kötelezettség teljesítésére figyelmeztető – felhívásához kapcsolódó Bejelentőlapot kitöltés után haladéktalanul meg kell küldeni az MKEH-hoz. A kitöltött Bejelentőlapon meg kell adni a lovas szolgáltató azonosításához szükséges adatokat, a lovarda nevét (fantázianevét), továbbá a szolgáltatásba bevont ló-egyedek adatai közül a lovas szolgáltatónak fel kell tüntetnie:

- a ló-egyed nevét

- a ló-egyed azonosító számát (A lófélék egyedinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontja szerint: „azonosító szám: e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgáló, a lóféle nemével, születési dátumával, valamint jelölésével kapcsolatos információkat kódolva tartalmazó, tizenöt jegyű, az életszámtól eltérő betű és számkombináció.”),

- a ló-egyed egyedi tartós megjelölésének módját (forró vassal, fagyasztással stb.),

- a ló-egyed egyedi tartós megjelöléssel képzett jelét, valamint

- jelölni szükséges, hogy a ló-egyed részt vesz-e lovas terápia vagy fogyatékos személynek nyújtandó lovas szolgáltatásban.

 

A Bejelentőlapon a ló-egyed alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány számának és e bizonyítvány keltezésének feltüntetésére szolgáló sorokat a lovas szolgáltató - alkalmassági bizonyítvány hiányában – még nem tudja kitölteni, ezek a sorok üresen maradnak!

Lovagoltatás, lovas oktatás, terep- vagy túralovaglás szolgáltatások esetén a ló-egyedek száma minimum 5 db!

Azon lovas szolgáltató esetében, aki kizárólag lovas terápia és/vagy fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatást végez, a szükséges ló-egyedek száma: minimum 1 db!

A Bejelentő lap megfelelő kitöltése és megküldése esetén a lovas szolgáltatónak további teendője nincs, különösen, ha az alábbi 2. pont szerint a lovak alkalmassági vizsgálata megfelelő eredménnyel zárul.

 

2. Az MKEH a lovas szolgáltató Bejelentőlapjáról készült másolat továbbításával értesíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (továbbiakban: NÉBIH).

A vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység esetén a szolgáltatásba bevont lovak alkalmassági vizsgálatát – a R. 1. sz. mellékletében foglalt szempontok szerint - a NÉBIH tenyésztési hatósági jogkörében végzi el és annak eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki.

A NÉBIH az eljárásban szakértőként a lovas terápia vagy a fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatásban résztvevő lovak esetében a lovas terápia országos szakmai szervezetét, az egyéb szolgáltatásban (lovagoltatás, lovas oktatás, terep- vagy túralovaglás) résztvevő lovak esetében a lovas turizmus országos szakmai szervezetét rendeli ki.
Az országos szakmai szervezetek munkatársai a lovas szolgáltató előzetes értesítését követően, a lovas szolgáltató telephelyén végzik el a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltatásokba bevont lovak alkalmassági vizsgálatát.

Amennyiben a lovas szolgáltató által előzetesen az MKEH-hoz és rajta keresztül a NÉBIH-hez bejelentett ló-egyedek közül némelyek az alkalmassági vizsgálat során az előírt követelményeknek nem felelnek meg, lehetőség van rá, ha a lovas szolgáltató rendelkezik további ló-egyedekkel, hogy a helyszínen az érintett szakmai szervezet ezek alkalmasságát is megvizsgálja a lovas szolgáltatáshoz minimálisan szükséges ló-egyedszám biztosítása érdekében.
A helyszínen megvizsgált és a lovas szolgáltatás végzésére alkalmasnak talált, de az MKEH-hez és rajta keresztül a NÉBIH-hez előzetesen be nem jelentett ló-egyedekre vonatkozóan is ki kell töltenie a lovas szolgáltatónak a Formanyomtatvány 1. sz. mellékletét és azt utólagosan be kell küldenie a MKEH-hez, aki annak másolatát továbbítja a NÉBIH-hez.

Az alkalmassági szempontoknak megfelelt ló-egyedekről – az országos szakmai szervezetek vizsgálata alapján - a NÉBIH hatósági bizonyítványt állít ki, melyet megküld a lovas szolgáltatónak és a hatósági bizonyítvány másolatának megküldésével tájékoztatja az MKEH-t.

 

3. Az MKEH a lovas szolgáltató által közölt adatok, valamint a NÉBIH által megküldött hatósági bizonyítványok másolata alapján nyilvántartásába bejegyzi a lovas szolgáltató telephelyén működő lovarda nevét (fantázianevét), továbbá a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltatásba bevont ló-egyedek nevét, a ló-egyed azonosító számát, a ló-egyed alkalmasságát tanúsító hatósági bizonyítvány számát és a hatósági bizonyítvány kiállításának keltét.

A nevezett adatok bejegyzésével a lovas szolgáltató teljesíti a telephelyén működő lovarda nevének (fantázianevének), továbbá a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltatások esetén a szolgáltatásba bevont ló-egyed alkalmasságát tanúsító hatósági bizonyítvány számának a közlésére vonatkozó kötelezettségét, e tényről az MKEH a lovas szolgáltatót hivatalos irattal értesíti.

Amennyiben a lovas szolgáltató 2014. június 30-ig előírt – a telephelyen működő lovarda elnevezésének, a szolgáltatásba bevont lovak azonosító számának és lóútlevél számának bejelentésére, valamint az előírt alkalmassági szempontoknak megfelelő lovak bejelentésére vonatkozó - kötelezettségének az előírt határidőre nem tesz eleget, az jogkövetkezményeket vonhat maga után.
2014. június 11.
Vissza