Idegenforgalom

 

FELHÍVÁS

2015. október 31-éig teljesítendő

IGAZOLÁSI / ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan
v
agyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozók részére!

Utazásszervezői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás rendelkezik a jogszabályban meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal! A vagyoni biztosítékra vonatkozó előírásokat az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) tartalmazza.
 
Ennek értelmében a vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási vállalkozók 2015. október 31-éig kötelesek a tevékenységükhöz kapcsolódó 2016. évre érvényes vagyoni biztosítékaik meglétét igazolni a vonatkozó okiratoknak, nyilatkozatoknak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal felé történő megküldésével.
A kötelezettség teljesítéseként csak olyan vagyoni biztosíték fogadható el, amelynek lejárati dátuma legalább 2016. december 31-re vonatkozik, így a 2015. év során – különösen az induló vállalkozások által – igazolt ezen lejárati időpontot el nem érő biztosíték nem megfelelő.
 
A 2016. évi vagyoni biztosíték igazolásához kapcsolódó nyilatkozatok innen letölthetőek:
adatszolgáltatás adatlapja odt. formátumban, pdf. formátumban tölthető le. A kitöltési útmutató itt érhető el!

A szükséges okiratokat, nyilatkozatokat a Hivatal alábbi elérhetőségein keresztül lehet benyújtani legkésőbb 2015. október 31-ig.

 

Postai úton:                                                           1534 Budapest BKKP, Pf: 919.

Személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálatán, címe:     1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

                               Ügyfélfogadás rendje:           hétfőtől-csütörtökig:       8:30-16:00

                                        pénteken:                                 8:30-13:00

Elektronikus ügyintézés szabályai szerint: A kapcsolódó e-nyomtatványt a http://mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat/eNyomtatvanyok oldal végén az „Adatszolgáltatások” fejezetnél találja MKEH 207 számmal, kitöltési útmutatóval. /Az elektronikus ügyintézésről a http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat elérhetőségen tájékozódhat./

 

Az e-mailen történő adatszolgáltatás nem minősül elektronikus ügyintézésnek, kérjük, hogy
e-mailen NE KÜLDJENEK adatokat!

 

Az igazolási/adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos további kérdéseikkel az alábbi ügyintézőkhöz fordulhatnak, akik készséggel válaszolnak Önöknek (az utazási vállalkozás kezdőbetűje szerinti alfabetikus sorrendben):

 

A – Et, M-N

Nyerges Márton

4585-544

Eu - L

Wittek Viktória

4585-566

O– Zs (számmal kezdődő  irodák is)

Keszthelyiné Devecsai Éva

4585-540

 

Figyelem!

A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség megszegése, a hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentés tétele, nem határidőben történő teljesítés, jogkövetkezmény(ek) alkalmazását vonja maga után. (R. 11. §, valamint a R. 11/A. §)

2015. október 13.
Vissza