PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » Haditechnikai külkereskedelem » A haditechnikai eszközök külkereskedelmének általános szabályai

A haditechnikai eszközök külkereskedelmének általános szabályai 

 

Az Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzékét a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. Melléklete tartalmazza.

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek transzferjére (azaz EU tagországba történő kiszállítására, illetve EU tagországból történő beérkezésére), az EU vámterületén kívüli területre történő kivitelére, illetve reexportjára, az EU vámterületén kívüli területről történő behozatalára, valamint szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó tárgyalás, szerződéskötés és teljesítés, továbbá bróker és tranzit tevékenység csak a BFKH Haditechnikai Osztályának megfelelő engedélyének megszerzése után végezhető.

Az említett Korm. rendeletben a haditechnikai termékek külkereskedelmi forgalmazásához előírt engedélytípusokról és ezek megszerzési feltételeiről részletes gyakorlati útmutatást talál, ha az alábbi címekre kattint:

 

Nem szükséges engedély, ha

- haditechnikai eszközt az Országgyűlés vagy a Kormány által jóváhagyott csapatmozgás, továbbá hatályos nemzetközi szerződésben kifejezetten engedélyezett kötelezettségek keretében szállítanak át Magyarország határán,

- a szállítást – kötelezettségei teljesítéséhez – az Európai Unió, a NATO vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség végzi,

- a szállítás a katasztrófa esetén nyújtott humanitárius segítségnyújtáshoz vagy adományhoz kapcsolódik, vagy

- haditechnikai eszközt állami fegyveres szervek közös gyakorlat, bemutató céljából szállítanak át Magyarország határán.

 

A kérelmezett tevékenység csak akkor engedélyezhető, ha

 

  • nem ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,a kérelmezett tevékenység nem ellentétes Magyarország ellátásbiztonsági érdekeivel,
  • a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, felelős vezetője, vagy a kérelmezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, vagy. terrorveszélyt,
  • nem akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,a kérelmezőnek nincs a Hatósággal szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen bírságtartozása,
  • nem ellentétes a 2. mellékletben meghatározott kritériumokkal, a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, vezető tisztségviselője, valamint a tervezett haditechnikai tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja megfelel a Httv. 5. § és 5/A. § szerinti személyi követelményeknek.

Ügyintézési határidő

  • TÁRGYALÁSI, BRÓKER, GLOBÁLIS, EGYEDI FORGALMI ÉS A 258/2012/EU RENDELET SZERINTI KIVITELI ENGEDÉLYEK, VALAMINT TANÚSÍTÁS ESETÉN 60 NAP
  • TRANZIT ENGEDÉLY ESETÉN 15 NAP


A KÉRELEM BENYÚJTÁSA, AZ ENGEDÉLYEK ÁTVÉTELE 

VÁMELJÁRÁSOK

A Korm. rendelet előírja, hogy az exportkérelmek elbírálásánál alkalmazni kell a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont előírásait. Ezen előírásokat, kritériumokat tartalmazza a Korm. rendelet 2. számú melléklete.

Javasoljuk, hogy a Kormányrendelet szövegében hivatkozott uniós szabályzásokat valamint egyéb információkat, többek között a hatályos fegyverembargók listáját is tanulmányozzák.

  1. augusztus 1-től az Európai Unió Tanácsa 1236/2005/EK rendeletével összhangban a Korm. rendelet szerinti eljárási rendet kell alkalmazni egyes, „a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk külkereskedelmével” kapcsolatban. 2013. szeptember 30-án hatályba lépett az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló 2012. március 14-ei 258/2012/EU rendelet. A 258/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó eszközöket annak I. Melléklete tartalmazza. A Hatóság a Korm. rendelet 1. melléklet I. a)-c) és III. fejezeteiben és a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében is felsorolt haditechnikai eszközök kivitele esetén kérelemre a 258/2012/EU rendelet II. melléklete szerinti forgalmi engedélyt ad ki.

FIGYELEM ! A Korm. rendeletben szabályozott engedélyek megadása nem érinti az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének, illetve bejelentési előírások teljesítésének kötelezettségét!


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-12-05