PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » E-ügyintézés » Díj-, illetve illetékfizetési kötelezettség teljesítésének módja elektronikus eljárásban

---- Az intézményi integráció eredményeképpen, jelenleg az oldal és annak tartalmi részei frissítés alatt állnak! ---

 

Tájékoztató

az elektronikus úton történő díj-, illetve illetékfizetési kötelezettség teljesítésének módjáról 

 

A kérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén az eljárásra vonatkozóan külön jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj, illetve az illetéktörvényben előírt eljárási illeték megfizetése a következők szerint történhet:

1. Igazgatási szolgáltatási díjak befizetése

Igazgatási szolgáltatási díj (díj)

  • az MKEH 10032000-00282448-00000000 számú számlája javára,
  • fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján,
  • a központi rendszer által adott 27-jegyű érkeztetőszámra hivatkozással fizethető meg.

A díjköteles eljárásra vonatkozó kérelem beérkezését követően a központi rendszer által adott 27 karakterből álló érkeztetőszámot kell az ügyfélnek a banki átutalási megbízás közlemény rovatába írnia.

 


A nemesfémvizsgáló és –hitelesítő hatósági eljárásban az MKEH 10032000-00282448-00000000 számú számlája javára ( az elektronikus úton igazolt díjfizetési módok helyett – megváltoztatva az ügyintézés kapcsolattartási módját - ) készpénzzel is leróhatja a díjat az MKEH Bláthy Ottó utcai pénztárában.

 

2. Eljárási illetékek befizetése

Eljárási illeték megfizetésének kötelezettsége

  • az eljárás kezdeményezését, a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott érkeztetőszám megismerését követő munkanapon,
  • a Magyar Államkincstár 10032000-01012107. számú Eljárási illetékbevételi számlája javára,
  • átutalási megbízás, vagy készpénzátutalási megbízás (az Eljárási illetékbevételi számlára való postai átutalásra rendszeresített sárga csekk) útján,
  • az ügyfél által alábbiak szerint képzett 16-jegyű ügyazonosító kódnak  az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában való megadásával 

teljesíthető.A 16-jegyű ügyazonosító kód képzése:

  • az első 8 számjegye minden esetben az MKEH intézményi azonosítója: 12261760 
  • az utolsó 8 számjegye a központi rendszer (ügyfélkapu) által adott 27-jegyű érkeztetőszám utolsó 8 számjegye, 

Átutalási megbízás a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának bankfiókjában, vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által biztosított internetes szolgáltatás, ún. Home Banking útján adható.

Megfelelő készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) a postákon szerezhető be, amelyen a jogcím alatt „Államigazgatási eljárási illeték” olvasható. Illeték-befizetés készpénzátutalás útján csak ennek használatával teljesíthető. ( Rózsaszín „Belföldi postautalvány” illetékbefizetésre nem használható.)


3. Határidőben nem teljesített fizetés esetén követendő eljárás

Ha a díj, illetve eljárási illeték befizetése határidőben - a díjbekérő átvételétől, illetve a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - nem történt meg, akkor az illetékes hatóság válaszüzenetében az ügyfelet  arra szólítja fel, hogy 8 napon belül fizesse meg az eljárásért fizetendő eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat. Az illetékes hatóság egyben tájékoztatja az ügyfelet a fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról és határidejéről, a mulasztás jogkövetkezményéről, különös tekintettel arra, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének a 8 napos határidő alatt sem tesz eleget, a hatóság az eljárást – további felhívás nélkül - önállóan fellebbezhető végzéssel megszünteti.


Az utolsó módosítás dátuma: 2019-07-17